top of page

ממונה אנרגיה

שירות ממונה אנרגיה
הענקת שירות ממונה אנרגיה במיקור חוץ למפעלים ולארגונים

Solar energy.jpg

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד- 1993, כל מפעל וארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 300 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב למנות ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון. 

השירותים שלנו

 

חברת אקוטריידרס מוסמכת להעניק שירות ממונה אנרגיה במיקור חוץ למפעלים וארגונים

שירות ממונה אנרגיה 

אקוטריידרס מספקת ללקוח את השירות הדרוש לעמידה בדרישות התקנות והחוק. השירות כולל:

1. הגשת דו"ח ממונה אנרגיה שנתי לפי מפרט משרד האנרגיה והמים.

2. סיורים תקופתיים באתרים לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית.

3. הדרכות תקופתיות בנושא התייעלות באנרגיה.

שירותים נוספים

בהתאם לצרכי הלקוח, אקוטריידרס מספקת שירות מורחב, מעבר למינימום הנדרש בתקנות האנרגיה. השירות כולל:

1. ניטור חשבונות חשמל ודלק תקופתיים

2. בחינת תוכניות לשיפוץ המבנה או החלפת מערכות אנרגיה והמלצה על הפתרון היעיל ביותר

bottom of page