מסמכים ותסקירים סביבתיים

 

מסמכים סביבתיים והנחיות סביבתיות לתוכניות נדרשים מכל פרויקט תשתית או בניה בישראל. מסמכים אלו מתארים ומכמתים את ההשפעות הסביבתיות השונות הצפויות כתוצאה מהקמת הפרויקט ותפעולו השוטף וכוללים תסקיר השפעה על הסביבתי, מסמך סביבתי נופי, הוראות סביבתיות לתוכנית וכו'.

ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות הייחודיות לכל פרויקט מזוהות ומאופיינות על מנת לאפשר טיפול והפחתה של פגיעה בתושבים ובסביבה ועמידה בדרישות חוק תוך שמירה על יעילות וגמישות בעבודות ההקמה והתפעול של הפרויקט. לשם כך מתבצע ניתוח סיכונים של הפרויקט המוצע אל מול דרישות רגולציה והפעילות המתקיימת בשטח ההשפעה שלו. השפעות אלו יכולות להיות מגוונות ולכלול רעש, אבק, פסולת, ריח פגיעה בערכי טבע ועוד.

מסמכים סביבתיים מהווים גורם מרכזי בתהליכי אישור פרויקטים ונבחנים בקפדנות. חוות דעת או תסקיר שהוכנו היטב מהווים כרטיס ביקור חיובי לפרויקט ויכולים אף להוות את ההבדל בין אישור ודחייה. למסמכים אלה היכולת להפיג חששות לא מוצדקים בדבר השפעות שליליות של הפרויקט ובכך לצמצם התנגדויות בקרב גורמים בציבור.

אנו באקוטריידרס מאמינים בהפיכת הסיכון להזדמנות ומסייעים לארגונים רבים למנף חובה רגולטורית ולחץ ציבורי לפעילות אמיתית לצמצום ההשפעות הסביבתיות המזיקות ולקצור הערכה ציבורית לצד חיסכון בעלויות. 

 

באקוטריידרס קיים שילוב היכולות הייחודי שיבטיח מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

  • ניסיון בהכנת מסמכים סביבתיים מורכבים לפרויקטי תשתית מהגדולים במשק.

  • ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ורגולטורים נוספים במגוון נושאים.

  • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.