February 19, 2017

רכש ירוק, שמהותו מדיניות רכישת מוצרים ושירותים בעלי השפעה פחותה על בריאות האדם והסביבה הינו תחום צומח בעולם כולו, זאת כחלק ממגמה כוללת לשילוב שיקולי סביבה בהחלטות כלכליות, השפעה על השוק דרך הביקוש וקידום צמיחה ירוקה.

המשרד להגנת הסביבה זיהה את תחום הרכש הירוק כמנוף לקיד...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

ארכיב
Please reload

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.