December 16, 2019

עומר תמיר, מנכ"ל אקוטריידרס, הרצה לאחרונה בכנס
Decarbonization Strategies in Germany and Israel
אשר אורגן על ידי מרכז חיפה ללימודי גרמניה ואירופה.
מוזמנים להקשיב להרצאה וללמוד על האסטרטגיה הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה והתמודדות עם שינוי אקלים!

December 1, 2019

המשרד מתכוון להגיש לממשלה החדשה הצעה להחמיר את יעדי ההפחתה של ישראל להסכם פריז ולקדם חוק שינוי אקלים שיחייב בנייה ירוקה בכל המבנים החדשים, ובשלב הבא בנייה מאופסת אנרגיה

על רקע כינוס חירום של מנהיגי העולם בנושא אקלים לפני חודש, הודעת ארה"ב על פרישתה מהסכם האקלים והתעוררו...

December 1, 2019

מחקר חדש חושף את מחיר המדיניות הממשלתית המעודדת עשרות אלפי עובדי מדינה להעדיף רכב פרטי; שלל ההצעות לשינוי, כמו מתן אפשרות לעבודה מהבית, פדיון חניה כתוספת שכר ותוספת שכר במקום הטבה לרכב הפרטי

ממשלת ישראל משקיעה בחמש השנים האחרונות עשרות מיליארדי שקלים בשנה בצמצום הגודש ב...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

ארכיב
Please reload

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.