אימות חיסכון אובייקטיבי 
(Energy Facilitator (Third Party Verification

 

מרכיב משמעותי בפרויקטים להתייעלות אנרגטית, בייחוד אילו המבוצעים במודל של חלוקה בחיסכון (אסקו ESCO ) הוא הגדרת תכנית ניטור ואופן חישוב ההפחתה והחיסכון בפרויקט. ניתן לחלקו ל 3:

  1. מדידה ואיסוף נתונים ראשוני לשם קביעת קו בסיס להשוואה

  2. הכנת תכנית ניטור לפרויקט - למדידה וחישוב הפחתה לאורך חיי הפרויקט

  3. חישוב החיסכון בפועל

בעולם כיום מקובל כי חברות בלתי תלויות המתמחות באימות וביקורת מלוות פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומאמתות את החיסכון. אקוטריידרס היא החברה המנוסה ביותר בתחום בישראל ומציעה שירות אימות חיסכון אובייקטיבי, שקוף ומקצועי הכולל:

 

  1. הערכת חיסכון טרם הקמה- בשלב זה מבוצעת מדידה של פרמטרים ראשוניים לשם קביעת קו הבסיס, ומבוצע חישוב מפורט של החיסכון הצפוי מהפרויקט על פני זמן. חישוב החיסכון הצפוי מהפרויקט מהווה למעשה בדיקת כדאיות המבוססת על מתודולוגיות וסטנדרטים בינ"ל על פי דרישת הלקוח (כגון: ISO 14064-2 , IPMVP-International Performance Measurement and Verification Protocol, מתודולוגיות רשמיות של האו"ם AMS-II.E). החישובים מוצגים באופן קריא, נהיר ושקוף על מנת לאפשר נוחות והבנה מקסימלית לקורא.

  2. הכנת תכנית ניטור- הכנה של תוכנית מפורטת למדידה וחישוב החיסכון מהפרויקט לאחר ההקמה. בכלל זה: פרמטרים למדידה, תדירות מדידה, מונים, דרישות אגירת נתונים ובקרה, הגדרת משוואות לחישוב החיסכון לאורך חיי הפרויקט. בשלב זה מתבצע תכנון מראש של כל שלבי המדידה והחישוב שייושמו לאחר הקמת הפרויקט, זאת על מנת לאפשר היערכות מיטבית והסכמה מרבית בין כל בעלי העניין בפרויקט. תכנית הניטור נקבעת בהתאם לפרוטוקול הניטור הנדרש, רמת הוודאות (הסטטיסטית) הנדרשת מחישוב ההתייעלות והתקציב הקיים לפעילות.

  3. ליווי שוטף- בקרה שוטפת על פעילות הפרויקט והחיסכון המושג. ביצוע ביקורת דו-שנתית לפרויקט והכנת דו"ח להצגת החיסכון שהושג. זאת בהתאם לסטנדרטים מקצועיים בינלאומיים כגון, ISO 14064-3 , IPMVP-International Performance Measurement and Verification Protocol ולתכנית הניטור המאושרת.

  4. עדכון תוכנית ניטור- ישנם מקרים בהם מתבצעים שינויים משמעותיים בפרויקט או באתר בו הוא מתקיים לאחר ההקמה, לדוג' תוספת של צרכני אנרגיה, שינוי באופי פעילות האתר וכו'. שינויים אלו עלולים להשפיע על אופן ניטור הפרויקט וחישוב החיסכון, ואף לחייב עדכון של תוכנית הניטור. העדכון יבוצע בגישה אובייקטיבית ושקופה, תוך התייחסות לדרישות תקנים בינלאומיים וישראלים מכל בעלי העניין בפרויקט.

  5. גישור פערים- חישוב רטרואקטיבי של החיסכון בפועל במקרים בהם היה שינוי תפעולי משמעותי ולא בוצע עדכון לתוכנית הניטור. במקרים אלו, בהם התרחש שינוי בפרויקט אולם לא בוצעו ההתאמות הדרושות לתוכנית הניטור, מתבצע חישוב מורכב המתבסס על התאמת הנתונים הקיימים לפרויקט המעודכן על פי מתודולוגיות בין לאומיות וניסיון בפרויקטים דומים.

משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים  בשיתוף משרד האוצר, משרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה מגבש מאגר מקוון של חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו שישרת את כלל המשרדים הממשלתיים.