בדיקת נאותות סביבתית Environmental Due Diligence 

 

הערכה וניהול של סיכונים סביבתיים מהווים היום חלק בלתי נפרד מפעילות עסקית לסוגיה

החל מפרויקטי נדל"ן וכלה בהשקעות ורכישות של חברות. בדיקת נאותות סביבתית

(Environmental Due Diligence) היא הערכה וכימות של הסיכונים הסביבתיים

הטמונים בעסקה, על מנת למזער את החשיפה ולהבטיח תשואה לאורך זמן. בדיקת

נאותות מקצועית ומעמיקה מאפשרת צמצום וגידור של הסיכונים הפיננסיים והמשפטיים

בעסקה. עם העלייה במורכבות ומספר הדרישות הסביבתיות בארץ, ישנה חשיבות גוברת

לביצוע בדיקת נאותות סביבתית. על מנת להבטיח ניהול סיכונים נכון יש לזהות את כל

רכיבי הרגולציה הסביבתית המחייבים את הארגון (חוקים, תקנות, הנחיות) ולבחון את

העמידה בהם הן ברמת הדיווח והן מבחינת יישום הדרישות בשטח. צוות אקוטריידרס

יבצע בדיקה מקיפה של כל ההיבטים הסביבתיים לעסקה/ לפעילות החברה הנסקרת,

יזהה את הסיכונים ויכמת אותם.

 

השירות

 

 • מיפוי ובחינה של דרישות רגולציה החלות על האתר/חברה (חוקים, תקנות, הנחיות וכו').

 • בדיקת מסמכים - נהלי עבודה, טפסים ורשומות מפעליים, דיווחים לרשויות וכ"ו.

 • ביקורת שטח - סיור בשטח האתר על מנת לאמת את המידע שנמסר, לבחון את אופן תפעול האתר ולזהות פערים מול הצהרת הארגון ודרישות הרגולציה.

 • בחינת היסטוריית האתר- ניתוח השימושים והפעילויות ההיסטוריות באתר. לפעילויות עבר פוטנציאל השפעה על החברה כיום ועלולות להיות להן השלכות פיננסיות משמעותיות.

 • בחינת הסביבה הקרובה לאתר- לאיתור מוקדי השפעה סביבתית קרובים וגורמים רגישים להשפעות סביבתיות, כגון אזורי מגורים.

 • ניתוח רגישות עתידי- בחינת הפעילות ואופייה לזיהוי רגישות לשינויים רגולטוריים וסבירותם יות, כגון אזורי מגורים.

 

הניסיון שלנו

 

 • ל EcoTraders ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם.

 • EcoTraders מכשירה את סוקרי מכון התקנים לביצוע ביקורות בתחומי סביבה ואנרגיה L> ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם

 • EcoTraders מבצעת ביקורות בשם מכון התקנים הישראלי > L> ניסיון ייחודי בהכנה וביצוע ביקורות במפעלי תעשייה מורכבים תחת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם

 • היכרות מעמיקה עם רגולציה סביבתית בארץ-  EcoTraders מייעצת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד האנרגיה והמים

 • ניסיון רב בעבודה עם תעשייה ממגוון סקטורים רחב- EcoTraders ליוותה את חברת חשמל בתהליך קבלת היתרי פליטה עבור תחנות הכוח של החברה

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה