התאמה אנליטית לתהליך
 

אחד מהכלים החשובים ביותר באכיפה סביבתית המתבצעת על ידי הרשויות, הינן הבדיקות האנליטיות.

בדיקות אלה מלוות את שני צידי המתרס: הן את הרשויות וגורמי האכיפה והן את הארגונים היצרניים, בכל סוג של פליטה כתלות בפתרון הקצה: שפכים, אוויר, קרקע.

קיימים סטנדרטים בינלאומיים והסמכות נרחבות לביצוע הדיגום והאנליזה לכל מזהם. אולם, החסרון העיקרי של הסטנדרטים הללו הוא העדר ההתאמה של שיטות הדיגום והאנליזה לתהליך ולחומרי הגלם של הייצור. כל התהליכים נדגמים ונבדקים באופן זהה !!! אין התייחסות לתהליך עצמו, לחומרי הגלם, למרכיבים מפריעים בדוגמא או להתאמה של אופן הבדיקה לריכוזים הצפויים.

לאקוטריידרס מומחים בתחום האנליטי, המבצעים איפיון תהליכי על מנת לאתר את הפתרון המיטבי ולמנוע תוצאות חריגות ולא מייצגות, בכלל זה:

1. התאמת שיטות דיגום ואנליזה לתהליך הייצור ולמרכיביו.

2. מיפוי מזהמים פוטנציאליים במטריצה, העלולים להטות את התוצאה האנליטית לקבלת תוצאה חריגה. 

3. ליווי של הארגון בהתקשרות מול מעבדות מוסמכות תוך בחינת תהליכי הדיגום והבדיקה.

4. חוות דעת אנליטית בראי התהליך באתר, גם במיקרים של דיגומים ובדיקות חוזרות.