תכנית אכיפה פנימית

 

דרישות הרגולציה הסביבתית בישראל התרבו בשנים האחרונות ומגיעות ממגוון רשויות שלטוניות שונות. בד בבד ישנה עליה ברמת האכיפה המבוצעת ובסנקציות המוטלות על ארגונים ונושאי משרה בהם.

 

יישום של תוכנית אכיפה אפקטיבית יביא לעמידה בדרישות הרשויות השונות באופן שוטף ומתמיד ולמזעור הסיכונים הסביבתיים. אקוטריידרס תטמיע בארגון תוכנית אכיפה פנימית ותלווה את היישום השוטף שלה, בכלל זה:

 

  • זיהוי ומיפוי רגולציה רלבנטית החל מדרישות חוק ותקנות וכלה בתנאי רשיון עסק.

  • הקמת מערך נהלים כלל ארגוני תוך הקפדה על פשטות והתאמה לצרכי התפעול של הארגון הספציפי (ניתן במסגרת ISO 14001 ובנפרד)

  • הדרכות עובדים עבור בעלי תפקידים להם השפעה סביבתית משמעותית. מטרת ההדרכה היא הקניית כלים להבנת ההשפעות הסביבתיות של הפעילויות עליה אחראי העובד ושילוב שיקולים סביבתיים בקבלת החלטות, זאת בנוסף ליצירת מעורבות ועידוד דיווח ושיפור מתמיד.

  • ביצוע מבדקים לבדיקת יישום תוכנית האכיפה, על מנת לוודא יישום נכון וכולל.

  •  ביצוע עדכונים תקופתיים לתוכנית האכיפה בהתאם לשינויים בדרישות ובפעילות הארגון.

 

לאקוטריידרס שילוב יכולות ייחודי המבטיח מענה מקצועי ואיכותי:

 

  • ניסיון בהבניית תהליכי עבודה בארגונים גדולים ומורכבים.

  • ניסיון רב בעבודה עם תעשייה ממגוון סקטורים רחבבודה בארגונים גדולים ומורכבים.

  •  צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.