על ישראל להפחית כ-30% מפליטות גזי החממה הצפויות ב-2030 התועלת למשק הישראלי: 125 מיליארד שקלים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את המלצותיו ליעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד לשנת 2030. התועלת הכלכלית המצטברת למשק, כתוצאה מיישום המלצות התכנית ועמידה ביעדי ההפחתה, מוערכת בכ-125 מילארד ₪ עד שנת 2030, בעיקר כתוצאה מהפחתת הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר ומחיסכון בדלקים וחשמל.

הפחתת גזי החממה תחסוך 125 מיליארד ש"ח

המשרד להגנת הסביבה ממליץ: על ישראל להפחית כ-30% מפליטות גזי החממה עד שנת 2030. התועלת למשק הישראלי תעמוד על 125 מיליארד שקלים, בעיקר כתוצאה מהפחתת הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר ומחיסכון בדלקים וחשמל.

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.