בחינת פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל

בשנה האחרונה, חברת אקוטריידרס הובילה צוות של מומחים ישראלים ובינלאומיים, אשר ליווה את המשרד להגנת הסביבה כמו גם הוועדה הבין משרדית לגיבוש יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה. היעדים שאושרו על ידי הממשלה עוגנו בהסכם בין-לאומי מחייב שאושר בדצמבר האחרון בוועידת האקלים של האו"ם בפריז. להלן לינק לדו"ח בעברית EcoTraders recently headed a team of domestic and international experts that worked with the Ministry of Environmental Protection and a dedicated interministerial steering committee to set Israel's national greenhouse gas reduction targets. The targets were approved by Government and submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change for inclusion in the Paris Accord agre

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.