הועידה ה-2 לאנרגיה וכלכלה - עולם חדש של הזדמנויות

משק האנרגיה בישראל נמצא בימים אלה בתהליך שינוי והכרעות משמעותיות שעם סיומן נדע לאן פנינו בעשור הקרוב. הממשלה החליטה על הגדלת היעדים בתחום האנרגיות המתחדשות וההתייעלות האנרגטית בצורה משמעותית, כחלק מהיותה שותפה פעילה בקהילה הבינלאומית ששמה לה למטרה לשמור על הסביבה למען עתיד ילדינו. יעדים אלה, שהשגתם תוטל על הסקטור הפרטי והשלטון המקומי, עשויים לייצר פעילות של מיליארדי ₪ בעשור הקרוב ומגוון הזדמנויות חדשות למשקיעים ויזמים, נותני שירותים ומומחים. פעילויות אלה שלובות זו בזו ויוצרות מציאות מורכבת. הועידה השנתית לכלכלה ואנרגיה תשמש אכסניה לכלל הנושאים האלה ובמה למפגש בין הדרג הפוליטי והמקצועי בממשלה, היזמות הפרטית, התעשייה והשלטון המקומי, במטרה לבחון לאן מועדות פנינו. ייחודה של הוועידה השנתית לכלכלה

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.