רכש ירוק במשרדי ממשלה- הזדמנות להשפעה וקידום

רכש ירוק, שמהותו מדיניות רכישת מוצרים ושירותים בעלי השפעה פחותה על בריאות האדם והסביבה הינו תחום צומח בעולם כולו, זאת כחלק ממגמה כוללת לשילוב שיקולי סביבה בהחלטות כלכליות, השפעה על השוק דרך הביקוש וקידום צמיחה ירוקה. המשרד להגנת הסביבה זיהה את תחום הרכש הירוק כמנוף לקידום התייעלות סביבתית וצמיחה ירוקה. מתוקף גודלו המשמעותי, למגזר הציבורי בארץ יכולת להשפיע על ספקים רבים ולייצר מגמת שינוי במשק כולו. על כן, קידם משרד הגנ"ס והעביר בממשלה את החלטה מספר 1057 – ממשלה ירוקה. מתוקף החלטה זו על כל משרדי הממשלה להגדיל את הרכש הירוק שלהם לרמה של 20% עד שנת 2020. כחלק ממדיניות זו, פרסם מנהל הרכש קריטריונים לרכש בעל ביצועים סביבתיים משופרים עבור מספר מוצרים (סורקים, מסכים, מקרנים ורהיטים). קריטריונים אלו

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.