קורס עקרונות התייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה

בעקבות התייקרות החשמל והדלקים והחמרה בדרישות תקנות האנרגיה ואיכות הסביבה להקטנת צריכות אנרגיה מחד, ומאידך - עליה בהיקף תמריצים ממשלתיים להטמעת אמצעים להתייעלות אנרגטית, חלה עליה במודעות ארגונים וחברות לכדאיות הכלכלית והסביבתית של הטמעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומערכות ניהול אנרגיה כדוגמת תקן ISO50001 . לצורך איתור ומימוש הפוטנציאל להתייעלות וחיסכון באנרגיה בארגון, נדרשת למנהלים בתחומי התפעול, אחזקה, איכות וכספים, הבנה של טכנולוגיות יעילות אנרגטית, מערכות ניהול אנרגיה וניתוח כדאיות כלכלית של הטמעתן. הבנה זו תאפשר להם להתניע, להוביל ולנטר תהליכי התייעלות אנרגטית והטמעת מערכות ניהול אנרגיה. מטרות הקורס: הקניית סט הכלים הדרוש להבנה וניהול של תהליכי הטמעת טכנולוגיות, שינויים תפעוליים ומערכות

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.