חזון אוטופי או תוכנית ברת מימוש: עד 2050 ישראל תעבור לכלכלה דלת זיהום ותחרותית

התוכנית, לה שותפים גופים רבים, כוללת אימוץ יעדים חדשים ושאפתניים בנושאי: תחבורה, אנרגיה, בנייה, תעשייה, מסחר ופסולת. המשרד להגנת הסביבה בבשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון ה-OECD, מקדם תוכנית שאפתנית לפיה עד שנת 2050 ישראל תעבור לכלכלה דלת זיהום, תחרותית ומשגשגת. התוכנית כוללת שינוי בגישת התכנון של תשתיות ומבנים ואינטגרציה בין גופי התכנון השונים, ייעול השימוש באנרגיה ובמשאבים אחרים, מעבר למקורות אנריה מאופסי פליטה והפסקת הטמנת פסולת. לצורך בניית החזון ומימושו, המשרד להגנ"ס יזם שיתוף פעולה עם משרד האנרגיה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה ומנהל התכנון ושכר את שירותי הייעוץ של חברת הייעוץ אקוטריידרס. כל אחד ממשרדי הממשלה אחראי על הובלת צוות מקצועי לגיבוש יעדים ותכנית אופרטיבית. בנוסף, הוקם צוות חב

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.