הצלחנו להפחית את פליטת גזי החממה בזכות המעבר מפחם לגז

דוח של המשרד להגנת הסביבה מלמד כי ישראל הפחיתה את פליטת גזי החממה לנפש בשנים האחרונות, אך יש צורך בפעולות נוספות אל מנת לעמוד ביעד ההפחתה לשנת 2030. מה צריך לעשות כדי לעמוד ביעדים? בעוד אנו שומעים על שיאי חום שהולכים ונשברים במדינות העולם השונות, כולל דיווח של האו"ם על כך שחודש יולי 2019 היה החם ביותר בממוצע עולמי מאז החלו המדידות, המשרד להגנת הסביבה הגיש לממשלה את דוח המעקב של ועדת ההיגוי הבינמשרדית בנוגע ליישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2017-2016 בישראל. הדוח סוקר את יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה ואת ההתקדמות לקראת היעדים עליהם התחייבה הממשלה במסגרת הסכם פריז. הדוח הבא, של שנת 2018, יוגש לממשלה עד דצמבר 2019. לפי הדוח, שריפת דלקים תמשיך להיות הגורם העיקרי ל

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.