מהפכה בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל – מאתגרים להזדמנויות

בשנים האחרונות החלה מהפכה של ממש במשק החשמל העולמי והישראלי, ממשק המבוסס דלקים פוסיליים למשק שכיום נמצא בדרכו למעבר מלא או כמעט מלא בעשורים הקרובים לאנרגיות מתחדשות. מהפכה זו, החלה כהכרח סביבתי אך עם זאת, תחום האנרגיות המתחדשות מתפתח בעשור האחרון גם כתוצאה מהכדאיות הכלכלית ההולכת וגוברת של אנרגיות מתחדשות ביחס לחלופות. מימוש היעדים הקיימים, כמו גם היעדים השאפתניים שנבחנים על ידי משרדי הממשלה להגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות טומן בחובו אתגרים משמעותיים: ישראל מוגבלת במשאבי קרקע, נדרשות השקעות גדולות בפיתוח רשת ההולכה, סוגיות שונות בבנייני מגורים משותפים, סוגיות מתח ובטיחות ברשת החלוקה וההולכה, דרישות רבות להיתרים ונטל רגולטורי רב. לצד האתגרים, נוצרות הזדמנויות שונות עבור היזמים כתוצאה משור

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.