תו ירוק
 

השימוש בתווים ירוקים (Ecolableing) נמצא בשימוש גובר בעולם, סימון מוצר בתו ירוק מהווה כלי שיווקי משמעותי לבידול המוצר, בייחוד במוצרים להם יתרונות סביבתיים מובנים.

התו הירוק של מכון התקנים הינו הסמל המוכר ביותר בישראל כיום למוצרים "ירוקים" והינו אחד הסמלים המזוהים ביותר על ידי צרכנים. מוצרים המסומנים בתו ירוק הינם מוצרים שהשפעתם הכוללת על הסביבה פחותה אל מול המוצרים הנפוצים בשוק, התו הירוק מציג דרישות במכלול ההשפעות הסביבתיות הרלבנטיות למוצר ולא רק בהיבט אחד.

אקוטריידרס מציעה ליווי מלא לקבלת תו ירוק, בכלל זה:

 • הכנת תיק מוצר - הכנת תיק מוצר מקיף המתאר את כלל שלבי הייצור והשימוש במוצר, על פי דרישות המפרט. תיאור וניתוח כלל ההשפעות הסביבתיות (גישת Life Cycle Assessment) של המוצר, כולל תרשימים וחישובים בהתאם לתהליכים וחומרים ספציפיים למוצר.

 • הגשת בקשה להתעדה - הכנה והגשה של בקשה להתעדה על ידי מכון התקנים.

 • בדיקות מעבדה - בדיקות מעבדה בהתאם לדרישות המפרט יבוצעו במכון התקנים. אקוטריידרס תבצע בקרה וניתוח של התוצאות לווידוא עמידה בדרישות ושימוש בבדיקות מתאימות.

 • מבדק בשטח - ליווי במבדק התעדה בפועל ומענה להערות הבודק.

 • אישור בוועדות מת"י - ליווי בתהליך האישור בוועדה המקצועית ובוועדת היתרים, מענה לשאלות הוועדה על פי הצורך.

 • קבלת היתר וסימון מוצרים - בקרה על תכנון נכון של סימון מוצרים בהתאם לדרישות מנהלת תו ירוק, על מנת למנוע שלילה של ההיתר בגין שימוש לא נכון.

 

לאקוטריידרס שילוב יכולות ייחודי המבטיח מענה מקצועי ואיכותי:

 • אקוטריידרס נבחרה על ידי מכון התקנים להקים ולהטמיע עבורם את מערכי ההתעדה והאימות לתקנים  בינלאומיים במגוון תחומים - כולל תו ירוק.

 • ניסיון ענף בעבודה מול גופי בדיקה וביקורת ישראלים ובינלאומיים.

 • יכולת ניתוח, אפיון וסינכרון בין מספר דרישות וגורמי רגולציה והנחייה.

 • ניסיון בהבניית תהליכי עבודה בארגונים גדולים ומורכבים.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.

 • ידע וניסיון בעבודה בתעשייה במגוון סקטורים.