בדיקות יעילות אנרגטית למתקני קירור מים (צ'ילרים)

על פי תקנות האנרגיה (תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013 )   כל יחידת קירור מים (צ'ילר) בתפוקת קירור נומינלית של 100 טון קירור ומעלה (350 kW) מחויבת בבדיקת יעילות אנרגטית תקופתית אחת ל 36 חודשים לכל הפחות, באמצעות בודק מוסמך מטעם משרד האנרגיה.

את תוצאות הבדיקה יש לדווח באמצעות טופס ממוחשב באתר משרד האנרגיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טלפון: 03-5616224

 

אימייל: info@ecotraders.co.il

© 2019 by EcoTraders. All rights reserved.