בדיקות יעילות אנרגטית למתקני קירור מים (צ'ילרים)

על פי תקנות האנרגיה (תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013 )   כל יחידת קירור מים (צ'ילר) בתפוקת קירור נומינלית של 100 טון קירור ומעלה (350 kW) מחויבת בבדיקת יעילות אנרגטית תקופתית אחת ל 36 חודשים לכל הפחות, באמצעות בודק מוסמך מטעם משרד האנרגיה.

את תוצאות הבדיקה יש לדווח באמצעות טופס ממוחשב באתר משרד האנרגיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.