מערכת מאושרת לניהול אנרגיה ISO 50001

 

אימוץ, הטמעה ויישום

 

 • משאב האנרגיה בארגונים רבים הינו מרכיב עלות משמעותי, אך מוזנח בעת קבלת החלטות רכש או תכנון. עם זאת, ניתן לבצע שיפורים ולהשיג חיסכון ניכר בעלויות השוטפות ע"י הטמעת מערכת ניהול אנרגיה.

 • הטמעת מערכת לניהול אנרגיה במסגרת ISO 50001 - פתרון מערכתי לניהול משאב האנרגיה בארגון. הטמעת מערכת הניהול מאגדת מהלכים חד פעמיים לחלק אינטגראלי מ"הזיכרון הארגוני" ומביאה לחסכון ניכר בעלויות האנרגיה, התחזוקה והתפעול בטווח הארוך!

 • היתרונות בהטמעת מערכת ניהול אנרגיה מאושרת במסגרת ISO 50001:

 • שיפור מערכת הניהול והצגת תקינה סביבתית מאושרת כגון ISO 50001, משפרת את סיכויי ההצלחה במכרזים בינלאומיים והחשיפה לארגונים מובילים בעולם.

 • חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה והתחזוקה.

 • אפשרות לקבלת תו משולב כגון זהב, יהלום ופלטינה, המייצגים מחויבות גבוהה לניהול האיכות, סביבה ואנרגיה.

 

 

הניסיון של חברת אקוטריידרס

 • הקמה והטמעת מערך ניהול על פי דרישות תקנים ובהתאם לאופי הפעילות בארגון.

 • ניהול והובלת מבדקי ההסמכה לקבלת התקן מגוף ההתעדה.

 • מיפוי מערך הנהלים הקיים בארגון, ביצוע התאמות נדרשות לצורך תקן ISO 50001, וכתיבת נהלים חדשים.

 • ביצוע סקר אנרגיה מקיף, כולל ניתוח טכנו-כלכלי וביצוע כלל המדידות הנדרשות. יישום מסקנות הסקר יכול להביא לחיסכון ניכר בעלויות האנרגיה השוטפות של עד 35%!

 • הכנת תכנית רב שנתית להתייעלות אנרגטית, קביעת יעדים להתייעלות, בחירת פרויקטים, הכנת תקציב, ניטור ומדידת החיסכון, הדרכות עובדים ועוד. התכנית מביאה לחסכון ניכר בעלויות האנרגיה, התחזוקה והתפעול!

 • הובלת וניהול תהליך קבלת התקן מגוף ההתעדה– ביצוע מבדקים פנימיים, ריכוז והכנת החומר למבדק הסמכה, ביצוע פעולות מתקנות ותיעוד.

 • ליווי שוטף ותחזוקת מערכת הניהול– בקרה תפעולית, הדרכות, תיעוד ועוד.

 

 • אקוטריידרס נבחרה על ידי מכון התקנים להקים ולהטמיע עבורם את מערכי ההתעדה והאימות לתקנים בינלאומיים במגוון תחומים.

 • אקוטריידרס היא ספק שירותי אנרגיה וסוקר אנרגיה מאושר ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

 • לאקוטריידרס ניסיון רב בעבודה מול גופים ממשלתיים, והחברה משמשת כיועץ לגיבוש מדיניות התייעלות אנרגטית למשרד להגנת הסביבה.

 • לאקוטריידרס ניסיון רב בעבודה בכל מגזרי המשק בכלל ובתעשייה בפרט – ממפעלי תעשייה גדולים ועד מתקני נופש ובנייני משרדים.

 • תהליך העבודה מתבצע ע"י מהנדסי אקוטריידרס – מיפוי צרכני האנרגיה, מדידות, חישובים הנדסיים, חישובים כלכליים, כתיבת נהלי עבודה ועוד.

 • אקוטריידרס היא גוף אובייקטיבי העומד לצד הלקוח, כך, תוכלו להיות בטוחים שהפתרון שמותאם הוא הפתרון הנכון ביותר לצורך השגת חיסכון מרבי בעלויות האנרגיה.

 

 

פרויקט לדוגמא במפעל מוביל להרכבות אלקטרוניקה

תיאור הפרויקט:

 • ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים במפעלי החברה.

 • זיהוי פוטנציאל חיסכון באנרגיה, התאמת פתרונות וטכנולוגיות ובניית תכנית עבודה רב שנתית.

 • החלפת כלל מערך התאורה במפעלי החברה.

 • התקנת מערך מוני חשמל כולל מערכת בקרה מרכזית וקריאה מרחוק – הפקת חשבונות וניתוח צריכות של כל אולם ייצור בנפרד לצורך השוואה וייעול תהליכי עבודה.

 • כתיבת נהלים חדשים, והתאמת מערך הנהלים החדש לדרישות מערכת ניהול אנרגיה ISO 50001.

 • הנחיית והטמעת מהלך ארגוני לניהול כולל של משאב האנרגיה – רכש, בקרה תפעולית, ניטור ומעקב, קביעת ממדי ביצוע, הדרכות ושיפור מודעות עובדים ועוד.

 • הובלת תהליך ההסמכה לתקן מערכת ניהול אנרגיה 50001 ISO .

תוצאות הפרויקט:

 • חיסכון של כ-35% בעלויות האנרגיה לתאורה, עם עליה ממוצעת של כ-%70 בעוצמת ההארה!

 • שיפור מתארי ההפעלה של תשתיות האנרגיה ומכונות הייצור – חיסכון בעלויות תחזוקה ואנרגיה.

 • קבלת תקן ISO 50001 של מכון התקנים – מערכת מאושרת לניהול אנרגיה. צפוי להוביל להקלות בדיווחי אנרגיה לרשויות.

 • תכנית רב שנתית להתייעלות אנרגטית שאושרה ע"י הנהלת החברה, הוקצה תקציב לביצוע ונקבעו לוחות זמנים – יעד החיסכון 20% בצריכת האנרגיה הכוללת בתוך 3 שנים!

יתרונות ללקוח:

 • חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה והתחזוקה השוטפות.

 • שדרוג יכולות איסוף הנתונים וניתוחם בהיבט הוצאות האנרגיה והיעילות התפעולית.

 • החזר השקעה מהיר על הפרויקטים שבוצעו.

 • קבלת מענקי מדינה לביצוע סקר אנרגיה ופרויקטים להתייעלות אנרגטית.

 • מיצוב כארגון מוביל בנושאי סביבה וחיסכון באנרגיה – יתרון מול ספקים ולקוחות.