שירות ממונה אנרגיה
 

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד- 1993, כל מפעל וארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 300 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב למנות ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון. 

 

על ממונה האנרגיה להיות בעל תעודת סיום קורס ממונה אנרגיה ממוסד מוסמך.

 

חברת אקוטריידרס מוסמכת להעניק שירות ממונה אנרגיה במיקור חוץ למפעלים וארגונים.

 

תפקידי ממונה האנרגיה:

 

 • לדאוג לתיקון מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס

 • למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת

 • לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית

 • למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם

 • למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר, או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן

 • להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות (לפי הפסקאות לעיל) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים

 • להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על נצילות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות הממונה

 • ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן

 • לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה

 

אקוטריידרס מציעה שרות ממונה אנרגיה בשני מסלולים
 

שרות ממונה אנרגיה בסיסי – לעמידה בדרישות התקנות כחוק

 

במסלול זה יקבל הלקוח את השרות הדרוש לעמידה בדרישות התקנות והחוק ובכללם הגשת דו"ח ממונה אנרגיה שנתי לפי מפרט משרד האנרגיה והמים, אשר יכלול:

 

 • פירוט צריכת חשמל וחומרי דלק ביחידות גולמיות.

 • פירוט הפעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של צרכני האנרגיה הראשיים ותוכניות של פעילויות לשימור אנרגיה.

 • כל מידע אחר הקשור לצריכת האנרגיה, בהתאם למפרט של משרד התשתיות לדו"חממונה אנרגיה.

 

שרות ממונה אנרגיה מורחב

 

שרות זה הינו תוספת לפעילויות המתוארת בחבילת הבסיס לעייל, ומיועד ללקוחות המעוניינים בניטור צמוד ובאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית בפועל, כתוצאה מביצוע שינויים ו/או שדרוגים למערכות הצורכות אנרגיה, או שינויים התנהגותיים, בהתאם לממצאים שעולים ממעקב שוטף אחר הפעילות והצריכות במפעל. שרות זה כולל:

 

 • פיקוח צמוד על תפעול ותחזוקה של צרכני האנרגיה העיקריים המבטיחים נצילות מרבית שלצריכת האנרגיה ונקיטת פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית.

 • קידום התקנה של מכשירי מדידה ובקרה על צרכני האנרגיה הראשיים, דאגה לתקינותם ולרישום סדיר של הנתונים הנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור, ולשמירת הרישומים.

 • הבטחת ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות ויעילות צרכני האנרגיה  השונים בהתאם להוראות תפעול הציוד ורמות הביצוע המקובלות בענף.

 • ייזום וביצוע הדרכה שנתית של עובדים רלוונטיים, בנוגע לשימור אנרגיה והתייעלות אנרגטית.

 • דו"ח חודשי להנהלת המפעל אשר יכלול:  פירוט צריכות חודשיות, פירוט צריכות סגוליות (צריכה ביחס לתפוקה), גרפים למעקב אחר שינויים בנתונים לאורך השנה, והשוואה לשנה קודמת, באופן שיאפשר להנהלה מעקב יעיל ושוטף על הצריכות ואיתור חריגות ובעיות שונות.

 

 

חברת אקוטריידרס היא ממונה אנרגיה אובייקטיבי, ואינה משווקת או מייצגת ספקי ציוד טכנולוגיה כלשהם.

לפיכך, חברת אקוטריידרס נאמנה לחלוטין ללקוח ולצרכיו, ותופרת ללקוח את הפתרון המדויק המתאים לו מתוך שלל הפתרונות והמערכות המוצעים בשוק. חברת אקוטריידרס תשמח לעמוד לשירותך לצורך מתן שירות ממונה אנרגיה, עמידה בדרישות החוק והשגת התייעלות אנרגטית.