ניהול פרויקטים להתייעלות אנרגטית

 

חברת אקוטריידרס מציעה שירות ניהול וליווי פרויקטים להתייעלות אנרגטית בהתאם לצרכי הלקוח ולדרישתו

 

 

 

חברת אקוטריידרס פועלת לצד הלקוח ובנאמנות מוחלטת לצרכיו. בשונה מרוב החברות בתחום, אקוטריידרס אינה מייצגת ספקים של ציוד וטכנולוגיה, ולפיכך בוחרת את הפתרונות המתאימים לצרכיו של כל לקוח באובייקטיביות מלאה וללא מחויבות למוצר מסוג זה או אחר.

 

 

ניהול הפרויקטים יכול להתבצע במספר אופנים

 

הכנת חבילות עבודה: 

  • הכנת מפרט לביצוע, כתב כמויות, ניהול קבלת ההצעות של קבלנים ו/או ספקי ציוד, והמלצה לבחירת הקבלן ו/או הספק שהצעתו הטובה ביותר על סמך שקלול פרמטרים שיכללו בין היתר: מחיר, איכות המוצר, אמינות ופרמטרים נוספים שיתואמו עם הלקוח.ההתקשרות עם הספקים, ניהול העבודה השוטף, והאחריות להפעלת המערכות תישאר בידי הלקוח.

 

ניהול פרויקט ופיקוח:

  • ניהול הפרויקט מטעם הלקוח יכלול את כל המפורט לעייל, בתוספת ניהול ופיקוח מקצועי שוטף של העבודות המתבצעות, וכן בדיקות קבלה להבטחת עמידת המערכות בתנאי המפרט ודרישות הלקוח. התקשרות עם הספקים תישאר בידי הלקוח.

 

  • אחריות מלאה לביצוע הפרויקט והפעלתו (TURN KEY)

 

 

באופציה זו יקבל הלקוח הצעה לביצוע פרויקט מושלם מתחילתו ועד סופו, כך שכל שלבי התכנון, ההתקשרות מול ספקים וקבלנים, הביצוע וההפעלה של המערכות בהתאם למפרט ולצרכי הלקוח יהיו באחריות מלאה שלנו ועל חשבוננו, ויכללו בתמורה לביצוע הפרויקט.

 

בנוסף, אקוטריידרס תשמח להגיש הצעה להשגת חיסכון כספי ניכר לארגונך ע"י ביצוע תהליך התייעלות אנרגטית.