אסדרה סביבתית משולבת
 

הליך האסדרה הסביבתית המשולבת מתייחס למכלול השפעות המפעל על הסביבה:

 • פליטות לאוויר, למקורות מים וקרקע

 • ייצור פסולות ושפכים

 • שימוש בחומרי גלם

 • יעילות השימוש באנרגיה

 • מניעת רעש ומפגעים

 

יישום המדיניות האינטגרטיבית הינו אחד מהנושאים אותם התחייבה ישראל לבצע כחלק מהשתלבות בארגון ה- OECD.

 

כיום, מפעלים המחויבים בהגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 נדרשים דרך תנאים נוספים ברישיון העסק ליישם את הליך האסדרה המשולבת.

 

הדרישה לביצוע אסדרה סביבתית משולבת תהיה בעתיד חלק מתוך חוק רישוי משולב, חוק רישוי ירוק,  הכולל התייחסות לכל ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של המפעל.  

 

חברת אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים ביישום אסדרה סביבתית משולבת הכוללת:

1. עריכת המידע הנדרש במסגרת הליך האסדרה הסביבתית הכולל בין היתר:

 • מידע כללי על המפעל וסביבתו הכולל: תיאור תהליכי הייצור השונים ורשימת מקורות פליטה טעוני היתר.  

 • סקר תהליכים במפעל הכולל: תיאור תהליכי הייצור השונים, תהליך יצירת מזהמים, חומרים המשמשים בתהליך |(תוצרים, תוצרי לוואי וחומרי גלם), מקורות פליטת מזהמים ומתקני טיפול.

 • סקר פליטות והעברות במפעל:

  • פליטות לאוויר- פליטות מוקדיות, פליטות לא מוקדיות, פליטות עקב דליפות מציוד ופליטות לא שגרתיות.

  • פליטות לשפכים- סקר שפכים המתאר ומאפיין את זרמי השפכים התעשייתיים מבחינת כמות ואיכות. הסקר מבוצע ע"י דיגומי שפכים במוצאי המתקנים ובכניסה וביציאה ממתקן טיפול בשפכים וכולל השוואה לאיכויות המותרות בחוק בהתאם ליעד ההזרמה.

  • פליטות לקרקע- סקר מקורות זיהום קרקע הכולל סקר היסטורי Phase 1 לקביעת פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום באתר.

  • העברות פסולות-סקר פסולות המתאר ומאפיין את זרמי הפסולות הנוצרים באתר

  • דיווח מטרדי ריח

  • דיווח מטרדי רעש

  • מאזן מסה

 • סקר פערים (Gap Analysis) מול ה-Best Available Technology (BAT) כפי שהוגדרו במסמכי הייחוס BREFS.

 • תיקוף אופן בחירת ה-BAT לרבות ניתוח כלכלי וסקירת ההשפעות הסביבתיות.

 • תוכנית יישום ה-BAT והפחתת פליטות כולל לוחות זמנים.

 • סקר סביבתי לשפכים- הערכת השפעת קולחי המפעל על יעדי הסילוק.

2. ליווי בכל שלבי הליך האסדרה, לרבות סבבי תיקונים, עד קבלת תנאים נוספים ברישיון העסק.

 

באקוטריידרס קיים שילוב היכולות הייחודי שיבטיח מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

 • לחברת אקוטריידרס ניסיון בהכנה ובהגשת היתרי פליטה כולל אסדרה סביבתית משולבת  למפעלים במגוון סקטורים שונים: מטמנות, ייצור חשמל ועוד.

 • ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ורגולטורים נוספים במגוון נושאים.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.