מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)
 

חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה (Pollutant Release and Transfer Registry - PRTR) אשר עבר בכנסת במרץ 2012 מגדיר כי החל מיוני 2013 כ - 750 גופים בישראל ידווחו מדי שנה אודות הפליטות של 114 מזהמים שונים לאוויר, מים וקרקע ופרמטרים נוספים (פסולת, צריכת אנרגיה וצריכת מים).

 

מידע שידווח במרשם הפליטות וההעברות לסביבה (PRTR) יפורסם לציבור במערכת אינטרנטית ללא תשלום. תהליך החישוב והדיווח מתבסס על כ - 40 מסמכי הנחיות שונים.

אי עמידה בחוק עלולה לגרור עיצומים כספיים וקנסות של עד 300,000 ₪ כמו גם אחריות נושאי משרה ועונשי מאסר.

 

בין הסקטורים הנדרשים לדיווח:

 •   חקלאות

 •   פסולת ושפכים

 •   תעשייה מינרלית

 •   מזון ומשקאות

 •   מתכות וברזל

 •   תעשייה כימית

 •   אנרגיה

 

 

מידע שידווח במרשם הפליטות וההעברות לסביבה (PRTR) מפורסם לציבור הרחב.

 על כן קיימת חשיבות רבה, הן לעצם הדיווח והן לתחולתו.

עובדה המחייבת עריכת הדיווח בידי גוף מקצועי ובעל ניסיון,אשר יכול לדאוג למהימנות הדיווח ולהקטנת הסיכויים כי החברה תופיע ברשימת המזהמים המשמעותיים במשק.

 

חברת אקוטריידרס הינה מחברות הייעוץ המובילות בישראל בתחום של פליטות לסביבה (כימות, דיווח, הפחתה ומניעה), בעלת ניסיון עשיר של עבודה מול הסקטור התעשייתי בישראל כמו גם היכרות מעמיקה וניסיון בניהול מנגנוני הפחתת פליטות עבור המשרד להגנ"ס ומשרד התמ"ת. היכולות המקצועיות של חברת אקוטריידרס, יחד עם הניסיון בתעשייה וההיכרות עם מנגנוני הרגולציה מבטיחים ליווי שלם לתהליך הדיווח.

העבודה באקוטריידרס מבוצעת בסטנדרטיים הגבוהים ביותר של איכות, מקצועיות, דיוק ומצוינות. לחברה מערכת ניהול איכות לפי תקן איכות 9001:2008.

 

אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים בנושא מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (PRTR) הכוללת:

 • בדיקת חלות החוק על הארגון ומתן חוות דעת מקצועית

 • בניית תשתית למערך דיווח במפעל

 • מיפוי תהליכים באתר ועריכת תרשים זרימה

 • זיהוי מקורות הפליטה, זיהוי וסיווג חומרים מזהמים

 • בחינת מערכות הניטור, הרישום והדיווח הקיימות

 • זיהוי שיטת החישוב המיטבית (שח"מ)

 • חישוב כמות המזהם הנפלט

 • הכנת הדיווח בהתאם לדרישות החוק

 

לאקוטריידרס מגוון יכולות ייחודיות המבטיחות מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

 • ניסיון עשיר ומגוון בעבודה עם תעשיה בהיבט של פליטות לסביבה.

 • היכרות מעמיקה עם מנגנוני דיווח פליטות ממשלתיים.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.