שפכים

 

כללי תאגידי מים וביוב, התשע"ד- 2014 מעניקים לתאגידים סמכויות גביה נרחבות בתחום הזרמת שפכים, בייחוד שפכים חריגים. הכללים מחמירים ביותר ומאפשרים לתאגידים גביה של עד פי 6 מתעריף השפכים החריגים בעלות של מיליוני שקלים!

 

 

כיום, נמצאים תאגידי הביוב במהלך של הגברת אכיפה המביא להתרחבות הגביה בכל הסקטורים.

 אולם, תעריפים אלו אינם גזרה משמים! - ניתן להתמודד עם הדרישות הללו תוך יישום פתרונות יעילים כלכלית בהתאמה לעסק הספציפי!

 

לאקוטריידרס צוות מומחים בתחום השפכים והרגולציה המציע שירותי ליווי מקיפים הכוללים:

 

  • בחינת עמידה בדרישות ומיפוי דרכי פעולה

  • זיהוי פתרונות יעילים כלכלית להפחתת עלויות הזרמה והימנעות מקנסות

  • הטמעת פתרונות טכנולוגיים לטיפול בשפכים מותאמים אישית למפעל

  • ליווי בעבודה השוטפת מול התאגיד והרשויות הרלבנטיות:

התאמת תוכנית דגימה, תיאום הזרמת שפכים חריגים, ערערים וכו'