מצאי פליטות
 

"חישוב טביעת הרגל הפחמנית של מוצר חברת "תדביק" עבור "דנונה אירופה" – עזר לבסס את "תדביק" כספק של "דנונה" בעולם. לא העלנו על הדעת שהתוצאות של התהליך יהיו כל כך חיוביות ומרחיקות לכת." – אריק אברהם, מנכ"ל חברת תדביק פק בע"מ.

 

סקרי פליטות ארגוניים, אזוריים, כמו גם למוצרים (כימות המזהמים הנפלטים לאורך חיי המוצר) מבוצעים על ידי מגוון חברות, רשויות וארגונים רבים כאבן יסוד בפעילות הסביבתית של הארגון, וזאת כבסיס ל:

 • מיצוב הארגון כגוף מוביל בתחום הסביבה בעיניי עובדים, לקוחות, וספקים

 • גיבוש ויישום תכנית לפיתוח בר-קיימא בחברה או בארגון

 • אפיון וזיהוי פוטנציאל לשיפור תהליכים וחיסכון בעלויות

 • גיבוש ויישום תכנית עירונית להפחתת פליטות וחיסכון באנרגיה

 • הנעת עובדים להשתתף בתהליכים החוסכים בהוצאות מתוך שיקולים סביבתיים

 

אקוטריידרס בעלת ניסיון רב בביצוע סקרי פליטות למגוון חברות, גופי תעשייה ורשויות. שירותי החברה כוללים:

 • טביעת רגל פחמנית (כימות פליטות גזי חממה) לחברות ומוצרים

 • מצאי פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר עבור עיריות ורשויות מקומיות

 • הערכת תרומתם של פרויקטים סביבתיים להפחתת פליטות

 • ביצוע LCA : כימות מגוון השפעות סביבתיות למוצרים בשיטת מחזור חיי המוצר (cradle-to-cradle)

 • הכנת EPD (Environmental Product Declaration) למוצרים

 • אקוטריידרס מכינה ומגישה בעבור לקוחותיה דיווחי פליטות למנגנוני הדיווח המובילים בארץ ובעולם, על מנת לייצר חשיפה מוגרת למשקיעים ומסייעים לצד מיצוב החברה כגוף מוביל בתחום הסביבה

 • Carbon Disclosure Project: מנגנון בינלאומי בשפה האנגלית לדיווח טביעת רגל פחמנית, המאפשר חשיפה ליותר מ-770 משקיעים מוסדיים המייצגים נכסים בשווי של מעל 92 טריליון דולר.

 • מערך הדיווח הוולונטרי לפליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה. גופים משתתפים זוכים לאות הוקרה מהשר להגנת הסביבה.

 

העבודה מבוצעת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים והלאומיים הגבוהים ביותר, לרבות: