תסקירים ומסמכים סביבתיים

 

השפעות והיבטים סביבתיים של פעילות תעשייתית במפעלים, תוכניות בניה ופרויקטי תשתית זוכים לתשומת לב ציבורית רבה. השפעות אלו נתפסות על ידי הרגולטורים השונים כרכיב מרכזי לבחינה בעת הערכה ואישור של פרויקטים. כתוצאה מכך, מחויבים ארגונים רבים בעמידה ברגולציה ותקינה סביבתית ולכן נחשפים לסיכונים שונים ומוטלת עליהם מחויבות ציבורית בקרב מחזיקי עניין שונים.

מסמכים סביבתיים מהווים גורם מרכזי בתהליכי אישור פרויקטים חדשים ובהסדרת פעילויות קיימות ונבחנים בקפדנות. חוות דעת או תסקיר שהוכנו היטב מהווים כרטיס ביקור חיובי לפרויקט ויכולים אף להוות את ההבדל בין אישור ודחייה.

 

ניתן לחלק את הדרישות למסמכים סביבתיים לשני חלקים:

  • דרישות ממתקנים קיימים- דרישות אסדרה ועבודה שוטפת מול גופים שונים (כגון: המשרד להגנת הסביבה, יחידות סביבתיות, משרד הבריאות, משרד החקלאות, עיריות ותאגידי מים) הכוללות סקרים ועבודות כדוגמת: פרשה טכנית, סקר פליטות לאוויר, דיווחי PRTR, היתרי פליטה ועוד.

  • דרישות בתכנון- אישור פרויקטים חדשים תלוי פעמים רבות בחוות דעת סביבתיות המהוות שלב קריטי בתהליך האישור ברשויות השונות. חוות דעת אלו כוללות בין היתר: תסקירי השפעה על הסביבה, מסמכים סביבתיים, הוראות סביבתיות לתוכנית וכד'.

 

אנו באקוטריידרס מאמינים בהפיכת הסיכון להזדמנות ומסייעים לארגונים רבים למנף חובה רגולטורית ולחץ ציבורי לפעילות אמיתית לצמצום ההשפעות הסביבתיות המזיקות ולקצור הערכה ציבורית לצד חיסכון בעלויות. 

 

חברת אקוטריידרס הינה חברה מובילה בתחום ניטור, דיווח, הפחתה ומניעה של פליטות לסביבה. החברה הינה בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם הסקטור התעשייתי בישראל, וכמו כן בעלת היכרות קרובה עם הרגולטורים השונים בתחום הסביבה. יכולתה המקצועית המוכחת של אקוטריידרס בשילוב הניסיון בתעשייה וההיכרות עם מנגנוני הרגולציה, מבטיחים ליווי איכותי ומקיף בתחומי הסביבה השונים.

חברת אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים הכוללת:

  • איפיון הדרישות הרלוונטיות עבור הארגון.

  • מיפוי השפעות פעילות הארגון על הסביבה (בהתאם לדרישות הרלבנטיות)

  • זיהוי הזדמנויות להתייעלות ומיצוי פוטנציאל סביבתי נוסף בארגון.

  •  איסוף וניתוח נתונים מקיף על מנת לאפשר כימות והצגה מיטבית של ההשפעות הסביבתיות

  • הכנת המסמך הסביבתי בהתאמה ותוך התייחסות להיכרות עם קהל היעד הספציפי (המשרד להגנת הסביבה, מועצה מקומית וכו').

  • סיוע הן בכתב והן בעל פה בהצגת הפרויקט והשפעותיו הסביבתיות לרגולטור

  • זיהוי הדמנויות להתייעלות ומיצוי פוטנציאל סביבתי נוסף בארגון.