סקר תהליכים
 

מטרת חוק האוויר הנקי בו סקר תהליכים מהווה נדבך חשוב היא צמצום זיהום האוויר, ככל הניתן, הנגרם על ידי מפעלים במהלך תהליכי הייצור . חוק האוויר הנקי אוסר על בעלי המפעל לזהם את הסביבה מעבר למאושר במסגרת היתר פליטה.

אחריות פלילית חלה על הנושא באחריות לחריגה. המשרד להגנת הסביבה הוסמך כרגולטור לפיקוח ולאכיפת החוק והוא פועל באמצעות שתי דרישות:

  • התניית רישיון עסק למפעל בעל פוטנציאל מזהם על ידי עריכה והגשת סקרים

  • מתן היתרי לפליטה.

 

מטרת סקר התהליכים היא להציג את מקור הפליטה, מקורות יצירת המזהמים ומקורות פליטתם לסביבה, שיטות יצור, תהליכים, תהליכים נלווים, אמצעים למניעת פליטות לסביבה, מערכות להשבה וטיפול ונהלי הפעלה.

סקר התהליכים מחולק לסעיפים הבאים:

  • תיאור תהליכי הייצור כולל בניית תרשימי זרימה.

  • תיאור תהליך יצירת מזהמים עיקריים

  • תיאור מקורות פליטת המזהמים

  • דרכי הטיפול במזהמים, במידה וקיימות

 

אקוטריידרס הינה חברת ניהול פרויקטים וייעוץ סביבתי מובילה, בעלת ניסיון עשיר של עבודה מול הסקטור התעשייתי בישראל כמו גם היכרות מעמיקה וניסיון בניהול מנגנונים רגולטוריים כגון מנגנון התמיכות של המשרד להגנ"ס בהפחתת פליטות. הכנת סקר התהליכים בחברת אקוטריידרס מתבצע ע"י מהנדסים מוסמכים בעלי הבנה תהליכית וכולל סיורים, איסוף וניתוח נתונים.