סקר קרקע

 

מניעת זיהום קרקע וסקירה ושיקום של קרקע מזוהמת מופיעה בדרישות המשרד להגנת הסביבה במספר תחומים:  

 

 1. דרישות לביצוע סקר קרקע של המשרד להגנת הסביבה ממפעלים כחלק מהליך אסדרה משולבת ובקשה להיתר פליטה, כתנאים נוספים ברישיון עסק ובהיתר רעלים.

 2. כחלק משלבי הליכי תכנון ובנייה.

 

השלב הראשון והמשמעותי בשלבי הסקירה והטיפול בקרקע החשודה כמזוהמת הינו ביצוע סקר היסטורי - Phase 1.

מטרות הסקר ההיסטורי:

 1. זיהוי מקורות אפשריים לזיהום קרקע בעבר ובהווה על פי איפיון תהליכי הייצור, אופי העבודה ואמצעים למניעת זיהום קרקע הקיימים בשטח.

 2. זיהוי חומרים מזהמים אפשריים.

 3. מיפוי האזורים החשודים כמזוהמים.

 

ביצוע הסקר נעשה באמצעות איסוף נתונים מבוסס ומפורט של תאור תהליכי ייצור בעבר ובהווה, תמונות ותצא"ות, היתרי רעלים סיורי שטח ועוד.

 

תוצאות הסקר ההיסטורי ייבחנו באמצעות מתודולוגיית מודל תפיסת האתר : CSM conceptual site model  ועל סמך התוצאות יוחלט לגבי המשך הסקירה והטיפול בקרקע.

 

במידה ונמצא שהקרקע איננה חשודה כמזוהמת ודורשת טיפול, לא יידרש האתר בפעולות נוספות.

במידה ונמצא שהקרקע חשודה כמזוהמת יידרש המשך סקירה הכוללת:

 • סקר גז קרקע, קרקע ומי תהום

 • סקר סיכונים-אופציונלי

 • בניית תוכנית לפעולות מניעה והפחתת סיכון על סמך התוצאות שהתקבלו. הכוללת תוכנית לטיפול בקרקע המזוהמת במידת הצורך ועד להגעה לערכי סף/ ערכים פרטניים לאתר לאחר ביצוע סקר סיכונים ובהתאם להנחיות ה IRBCA

 

חברת אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים הכוללת:

 • הכנת סקר היסטורי - Phase 1 מקיף וכולל. הכולל אפיון, סימון ותחימה של  אזורים החשודים כמזוהמים.

 • בניית תוכנית המשך הכוללת תוכנית לביצוע סקר קרקע, גז קרקע ומי תהום במידה ונדרש.

 • בניית תוכנית למניעת זיהום קרקע הכוללת אמצעי בקרה וניטור, תוכניות תחזוקה ונהלים.

 

לאקוטריידרס מגוון יכולות ייחודיות המבטיחות מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

 • ניסיון עשיר ומגוון בעבודה עם התעשיה במענה לדרישות הרגולוציה המתפתחות, כולל הכנת סקרי קרקע

 • ניסיון רב בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ורגולטורים נוספים במגוון תחומים.

 • צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.