top of page

עבודה פורצת דרך מציגה: אפשר וכדאי להגיע ל-40% אנרגיה מתחדשת בעשור הקרוב – בדגש על המרחב המבונה

המשרד להגנת הסביבה פרסם השבוע מפת דרכים להעמקת יעדי המדינה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, מ-30% ל-40% עד שנת 2030, וזאת בדגש על מתקנים סולארים מבוזרים בתוך הערים ושטחים מופרים נוספים.

העבודה המקצועית המשותפת של המשרד להגנ"ס וצוות מומחים בהובלת אקוטריידרס, כללה ניתוח טכני של האתגרים המרכזיים הן במערך הייצור והן – בפעם הראשונה – ברשת החלוקה, ניתוח כלכלי-משקי, מיפוי חסמים, וגיבוש מפת דרכים מפורטת.


"מדובר בעבודה המקיפה ביותר שבוצעה עד כה בנושא, והעבודה הראשונה שבוחנת לעומק את היכולת הטכנית, האתגרים והפתרונות להטמעה נרחבת של אנרגיה סולרית ברשת החלוקה. העבודה מצביעה לא רק על היכולת הטכנית ועל התועלות הכלכליות האדירות, אלא גם פורטת שורה ארוכה של צעדים ספציפיים הנדרשים למימוש היעד. הייתה זו זכות גדולה להוביל צוות מומחים מוכשר ומגוון במסגרת עבודה כה משמעותית, בתקווה לקדם שינוי של ממש במשק החשמל הישראלי." – רון קמרה, ראש צוות מדיניות שינוי אקלים ואנרגיה, אקוטריידרס.

bottom of page