תקינה ומדיניות

 

אימוץ מערכי מדיניות ותקינה על ידי רשויות, חברות וארגונים, מהווה מענה לדרישות הולכות וגוברות מצד ממשלות, גופי רגולציה, לקוחות וספקים, ובו בעת מנוף לחיסכון כלכלי, מיצוב, מיתוג החברה וצמיחה עסקית. אקוטריידרס מתמחה בהטמעת מערכי תקינה ומדיניות בכל הרמות: הממשלתית (הקמת וניהול מערך לאומי להפחתת פליטות גזי חממה), המוניציפלית (הקמת מנגנונים לעידוד התייעלות אנרגטית בירושלים), הלאומית (הקמת מערכי ביקורת ארציים במכון התקנים) וברמת הארגון הבודד (הטמעת מערכי ניהול אנרגיה במפעלים).