תכניות לאומיות ועירוניות להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית
 

הנושא הסביבתי נמצא בראש סדר העדיפויות של ערים ורשויות מקומיות רבות בעולם, ומשמש כמנוף משמעותי לשיפור אורח חיי התושבים והגנה על בריאותם, זאת לצד שיפור תדמיתה הציבורית של הרשות.

 

הובלת מדיניות אפקטיבית לשיפור באיכות הסביבה ורווחת התושבים, מחייבת מומחיות אשר תאפשר התאמה נכונה למאפיינים הייחודים של כל רשות, תושביה והעסקים בתחומה.

לאקוטריידרס ניסיון רב בבניית, ניהול ויישום תכניות פעולה מפורטות להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות ברמה הארצית והמקומית.

 

אקוטריידרס מקימה בעבור עיריית ירושלים מנגנונים כלכליים לייזום פרויקטים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה בקרב בתי עסק ומשקי בית בעיר. המנגנונים מהווים חלק מתכנית האב של העירייה להפחתת פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה במסגרת אמנת פורום ה-15.

 

אקוטריידרס מלווה את המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת בהקמתו ובניהולו של מנגנון התמיכות הלאומי לפרויקטים לחיסכון באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, עוד מראשותו. בשנים 2011-2012 חולקו במנגנון מענקים בסך כולל של 144 מיליון ₪ -  אשר מינפו כ-600 מיליון ₪ בהשקעות הון פרטי בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

 

שירותי החברה כוללים:

  • סקירה וניתוח אמצעי מדיניות המיושמים בערים ומדינות אחרות בעולם

  • פיתוח והתאמת מתודולוגיות בינלאומיות לצרכים הייחודיים של המשק הישראלי

  • ביצוע סקרי מצאי פליטות ומיפוי וניתוח צריכת האנרגיה ברמה הארצית והעירונית

  • גיבוש המלצות לביצוע פרויקטים להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית, על בסיס ניתוח עלות-תועלת, בחינת ישימות והערכת פוטנציאל ההטמעה.

  • בניית תכנית פעולה מפורטת כולל גיבוש תקציב.

  • זיהוי ופנייה למקורות מימון פוטנציאליים וסיוע בגיוס המשאבים

  • אפיון והקמת תשתית ניהול, ניטור, בקרה, אימות ודיווח

  • ליווי תהליך הכנת המכרזים להוצאת התכנית לפועל