פיתוח בר קיימא
 

אימוץ תכניות ומדיניות לשמירה על איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא על ידי חברות וארגונים, מהווה מחד, מענה לדרישות הולכות וגוברות מצד ממשלות, גופי רגולציה, לקוחות וספקים, ומאידך מנוף לחיסכון כלכלי, מיצוב, מיתוג החברה וצמיחה עסקית.

כחלק ממגמה זו, רשות החברות הממשלתיות חייבה את כל החברות הממשלתיות להכין וליישם תכנית אסטרטגית רב-שנתית, לפיתוח בר קיימא בפעילות החברה – וזאת עד יוני 2014.

לאקוטריידרס ניסיון עשיר בליווי ויישום תהליכי פיתוח בר קיימא בחברות ובארגונים, לרבות:

 

  • אפיון ההשפעות הסביבתיות המרכזיות של הארגון, בין היתר באמצעות סקרי פליטות, סקרי אנרגיה, סקירת פסולת וניתוח צריכות מים.

 

  • התוויית מדיניות והגדרת מטרות, יעדים, ומדדי תוצאה לפיתוח בר-קיימה, בעצה אחת עם הנהלת הארגון.

 

  • אפיון ויישום פתרונות לשיפור ביצועים סביבתיים ולחסכון כלכלי והחזר השקעה מהיר ומוכח.

 

  • בניית תכניות עסקיות ועריכת סקרי שוק.

 

  • הטמעת מערכות ניהול דוגמת מערכת לניהול משאב האנרגיה בחברה – תקן ISO 50001.

 

  • עריכת תהליכי שיתוף מחזיקי עניין חיצוניים (תושבי האזור, מלכ"רים).

 

  • השגת מימון חיצוני לפרויקטים של סביבה ואנרגיה.

 

אקוטריידרס נתנה מענה מקיף לחברת נ.ת.ע בנושא פליטות גזי חממה במסגרת תהליך הכנת התכנית לפיתוח בר קיימא, כולל עריכת מצאי פליטות לשנת 2013 ודיווח למשרד להגנת הסביבה, הערכת תרומתה העתידית של הרכבת הקלה להפחתת פליטות במגזר התחבורה, סקירת פעילות של חברות דומות בחו"ל, מיפוי ותעדוף חלופות להפחתת פליטות, וגיבוש המלצות לקביעת מטרות, יעדים, אבני דרך ומדדי תוצאה.

אקוטריידרס בנתה אסטרטגיה להפחתת פליטות גזי חממה כמנוף לחיסכון כלכלי בקבוצת שיכון ובינוי, כולל אפיון פעולות להפחתת פליטות גזי חממה בשיעור של כ-10% וחיסכון כלכלי של כ-2 מיליון ₪ מצי הרכב.