חוק אוויר נקי- חברת חשמל לישראל

 

חברת החשמל לישראל היא מהארגונים הגדולים והמובילים במשק הישראלי ולה מספר רב של תחנות כוח להפקת חשמל. תחנות הכוח הללו הן מהמפעלים המשמעותיים והמורכבים במשק ומחויבות בקבלת היתר פליטה על פי חוק אוויר נקי.

 

אקוטריידס מכינה עבור חברת החשמל את הבקשות להיתר פליטה לאוויר ואסדרה סביבתית משולבת.

 

התהליך כולל:

  • סקר תהליכים בתחנות הכוח- כולל תהליכים תעשייתיים תומכים מגוונים המתבצעים בשטח התחנות.

  • סקר פליטות- פליטות מוקדיות, פליטות לא מוקדיות, פליטות עקב דליפות מציוד ופליטות לא שגרתיות.

  • סקר פערים מול ה-Best Available Technology (BAT)- אפיון הBAT  עבור כל אחת מהפעילויות המתבצעות בתחנה ובדיקת עמידה בדרישות.

  • תכנית יישום ה-BAT והפחתת פליטות- גיבוש תכנית לעמידה בדרישות והפחתת פליטות על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה.

  • סקר השפעה על ריכוזי זיהום אוויר הקיימים והעתידיים באזור המפעל- שימוש במודל ממוחשב מותאם למיקום התחנה (AERMOD, CALPUFF) על מנת לכמת את הפליטות הצפויות ולבדוק עמידה בערכי סביבה נדרשים.

  • ביצוע סקרי אסדרה משולבת: ביצוע מגוון סקרים לבחינת ההשפעות הסביבתיות של תחנות הכוח בנוסף לפליטות לאוויר. בכלל זה: סקר שפכים לאפיון שפכי התחנה ואופן הטיפול בהם. סקר פסולת למיפוי הרכב וכמויות הפסולת המועברות וכו'

  • עריכת הבקשה הסופית וליווי בעת ביצוע עדכונים על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה עד לקבלת היתר.

 

בליווי אקוטריידרס עומדת חברת החשמל בדרישות הרגולציה באופן מיטבי ובמסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק.