סקרי אנרגיה תדיר גן ואורטל
 

חברת אקוטריידרס ביצעה סקרי אנרגיה מקיפים במפעלים תדיר גן ואורטל, השייכים לקבוצת תדיר גן הציבורית. קבוצת תדיר גן עוסקת בשלושה תחומי פעילות:

 1. אלומיניום – ייצור, עיבוד, הרכבה ושיווק של מכלולים מכניים עשויים אלומיניום המיוצרים בדרך של יציקות לחץ מדויקות מעובדות ומורכבות, עבור תעשיית הרכב.

 2. אבץ – יציקות לחץ מדויקות מאבץ בעיקר לתעשיות הרכב והחשמל המבוצעות ע"י החברה הבת אורטל.

 3. מגנזיום – יציקות לחץ מדויקות מסגסוגות של מגנזיום לתעשיית הרכב, המבוצעות ע"י החברה הבת אורטל מגנזיום.

בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים.סקרי האנרגיה בתדיר גן ואורטל כללו בין היתר:

 

 • מיפוי ראשוני של צרכני האנרגיה במתחם

 • איסוף נתונים מקיף – הן נתוני צריכת אנרגיה והן נתונים תפעוליים כגון שעות עבודה, הספקים, ספיקות וכדומה

 • בניית תכנית מדידות בהתאם לממצאים הראשוניים

 • ביצוע מדידות מקיפות – הספק ואנרגיה חשמלית, טמפרטורות, עוצמות אור, שעות עבודה, ספיקות אוויר ועוד

 • ניתוח הממצאים וזיהוי פוטנציאל להתייעלות אנרגטית במערכות השונות

 • התאמת פתרונות יעילים, ישימים וכלכליים להשגת התייעלות במערכות השונות

 • ביצוע ניתוח טכנו-כלכלי לפתרונות המוצעים, כולל השקעה נדרשת, חיסכון צפוי, זמן החזר השקעה, ROE, ובחינת פתרונות מימון

 

תוצאות הסקר הוצגו להנהלת תדיר גן ואורטל ע"י מומחי חברת אקוטריידרס, וכללו ניתוח ייחודי הכולל מטריצת עלות/תועלת המסייעת להנהלת הקבוצה לתעדף את הטמעת הפתרונות השונים המומלצים לביצוע בעקבות ממצאי סקר האנרגיה.

לחברת אקוטריידרס הידע והציוד הנדרשים לביצוע סקרי אנרגיה בהתאם למפרט משרד האנרגיה והמים לביצוע סקר אנרגיה, דרישות תקן ניהול אנרגיה ISO 50001  ,ולפי עקרונות התקן האמריקאי ASHRAE. מהנדסי אקוטריידרס מפעילים מכשור נייד מתקדם כגון אוגרי ההספק ואנרגיה המותקנים בצרכני האנרגיה בארגון לפרק זמן לצורך איסוף נתונים מיטבי. בין המערכות שנבדקו במסגרת הסקרים:

 

 • מערך הייצור כולל מכונות יציקה ותנורי התכה

 • מערכות קירור מרכזיות כולל צ'ילרים, מגדלי קירור, ומפוחים

 • מערכות חימום מרכזיות כולל תרמו-רגולטורים, תנורי שמירה וגופי חימום

 • מערכות אוויר דחוס

 • מערכות תאורה

 • מערכות שאיבה ומנועים חשמליים

 

סקרי האנרגיה כוללים המלצות לביצוע פעולות לצורך השגת התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי, אשר יישומן יכול להביא לקבוצת תדיר גן חיסכון שנתי של עד שני מיליון ₪ בשנה!

חברת אקוטריידרס הינה סוקר אנרגיה אובייקטיבי, ואינה משווקת או מייצגת ספק ציוד טכנולוגיה כלשהם. לפיכך, חברת אקוטריידרס נאמנה לחלוטין ללקוח ולצרכיו, ותופרת ללקוח את הפתרון המדויק המתאים לו מתוך שלל הפתרונות והמערכות המוצעים בשוק.

חברת אקוטריידרס, אשר ביצעה מספר רב של סקרי אנרגיה בשנים האחרונות, תשמח לעמוד לשירותך לצורך ביצוע סקר אנרגיה, עמידה בדרישות החוק והשגת התייעלות אנרגטית.