דיווח מפל"ס (PRTR)- החברה לשירותי איכות הסביבה

 

החברה לשירות איכות הסביבה מטפלת בפסולות המסוכנות הנוצרות בישראל על שלל סוגיהן. לחברה מתקני טיפול מגוונים הכוללים טיפולים כימיים ופיזיקו כימיים, מיצוק והטמנה וכתוצאה מכך עשרות מקורות פליטה לאוויר.

 

אקוטריידרס ביצעה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה דיווח על פי חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה.

 

הדיווח כלל:

  • מיפוי וניתוח כלל התהליכים ומקורות הפליטה במפעל- זיהוי ואפיון מקורות פליטה מוקדיים ולא מוקדיים בכל התהליכים המתבצעים בשטח המפעל. סיווג מקורות הפליטה והחומרים הנפלטים על פי דרישות החוק.

  • זיהוי שיטת החישוב המתאימה לכל מקור פליטה- על פי הגדרות החוק זוהתה שיטת החישוב המתאימה ביותר לכל מקור פליטה באופן ספציפי בהתאם לאופי הפעילות והמדדים הזמינים.

  • חישוב פליטות והעברות- חישוב כמויות נפלטות ומועברות עבור כל מקור ועבור המפעל בכללותו.

  • דיווח במערכת הממוחשבת- העברת דיווח סופי למשרד להגנת הסביבה במערכת הממוחשבת הייעודית.

 

הדיווח הסופי שהוגש למשרד להגנת הסביבה תאם את כל דרישות החוק וההנחיות.

כחלק מהעבודה הוכן גם דו"ח מפורט שכלל את כל החישובים שבוצעו, דרכו ניתן לבצע ניטור של רמת הפליטה לאורך זמן ובכך לאפשר לחברה לשירותי איכות סביבה ניתוח דפוסי פעילות וזיהוי מגמות.