• ביצוע ניתוח איכותי וכמותי של אמצעים טכנולוגיים להפחתת פליטות גזי חממה על מנת לקבוע הן את פוטנציאל הפחתה הפליטות הארצי והן את ההשפעות הכלכליות למשק

  • גיבוש המלצה ליעד לאומי להפחתת פליטת גזי חממה לשנת 2030 והמלצה ליעד ביניים לשנת 2025, כולל יעדים תומכים בנושא התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת

  • הערכת כלל ההשפעות הכלכליות למשק מהטמעת אמצעי ההפחתה המומלצים לצורך עמידה ביעד

  • ניתוח של אמצעי מדיניות מרכזיים בנושא משק החשמל והתייעלות אנרגטית

  • בסיום העבודה הוגש שדו"ח[r1]  מקיף בנושא אשר היווה בסיס מקצועי ליעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת, אשר אושרו בהחלטת ממשלה 542  והוגשו לאו"ם לצורך עגינה בהסכם בינלאומי מחייב.

 

ב. בניית מערך לאומי למעקב וניטור הפחתת פליטות גזי חממה

אקוטריידרס בונה עבור המשרד להגנת הסביבה את המערך הלאומי לניטור, מעקב ובקרה אחר פעולות ההפחתה הנדרשות לעמידת המדינה ביעדי ההפחתה שנקבעו. מערך זה חולש על כלל הפעילויות והסקטורים במשק הישראלי, מערב מספר רב של מחזיקי עניין מהסקטור הציבורי וכולל מספר גדול של פרמטרים איכותיים וכמותיים, ומוקם על פי מתודולוגיה בינלאומית למערכי ניטור של ה World Resource Institute . עבודה זו כוללת: 

  • אפריון המבנה הארגוני והגדרת תפקידים ותחומי אחריות תוך התחשבות במבנה המשק והממשלה הישראלי.

  • הגדרת מדדי ביצוע וקביעת הפרמטרים לניטור – איכותיים וכמותיים – עבור כל כלי מדיניות וכמותיים.

  • הכנת כלים חישוביים לאיסוף ועיבוד נתונים.

  • ניתוח הכנת דו"ח שנתי לממשלה בדבר יישום הפעולות להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, כולל ניתוח מידת הצלחתן בהתאם למדדי ביצוע שונים, בחינת היקפי תקציב ממשלתי ולא ממשלתי המושקע באמצעי המדיניות, מיפוי חסמים והמלצות להמשך פעילות.

 

ג. הכנת הדיווח הלאומי הישראלי לאו"ם

אקוטריידרס מכינה את הדיווחים הרשמיים של מדינת ישראל לאו"ם בנושא גזי חממה ( Biennial Update Report  National Communication Report). דיווחים אלו מספקים תמונה כוללת של המשק הישראלי בהקשר של שינוי האקלים.