תכניות עירוניות – עיריית ירושלים
 

אקוטריידרס נבחרה על ידי עיריית ירושלים להקים, ליישם ולנהל מרכז עירוני לייזום פרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר הפרטי (מסחרי/תעשייתי/ביתי) בעיר.

 

המרכז יכלול מספר מנגנונים כלכליים לקידום והטמעה של טכנולוגיות חסכניות בעסקים ובבתי אב בעיר, כחלק מיישום תכנית האב של העירייה להפחתת פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה במסגרת אמנת פורום ה-15.

 

תכניות אלו לא רק חוסכות חשמל ופליטות גזי חממה, אלא גם תורמות לחוסנם של משקי הבית ובתי העסק בעיר, החוסכים בהוצאות אנרגיה משמעותיות, ומחזקות את הקשרים בינם לבין העירייה.

 

התכניות נבנו במטרה להסיר את החסמים העיקריים המונעים מבתי עסק ומשקי בית לעבור לטכנולוגיות חסכוניות יותר:

  • הסרת חסמי ביצוע: במסגרת התכניות יבוצעו ביקורים ישירות אצל העסקים ומשקי הבית המשתפים, במסגרתם ייבדקו צרכני האנרגיה ויינתנו המלצות התייעלות. הוגדרה חבילה של "פתרונות מדף" פשוטים הניתנים להתקנה נרחבת וסדרתית, אשר יותקנו ישירות אצל המשתתפים.

  • הסרת חסמים כלכליים: הפתרונות יותקנו במחירים מסובסדים.

  • הסרת חסמי ידע: המנגנונים ילוו בהדרכות והפצת מידע בנושא התייעלות אנרגטית והתועלות שלה מבחינה כלכלית וסביבתית