מנגנון CDM במפעל מגנזיום ים המלח
 

מגנזיום ים המלח בע"מ, חברה בקונצרן כימיקלים לישראל (כי"ל), הינו אחד המפעלים המובילים בעולם לייצור מטילי מגנזיום וסגסוגות.

מגנזיום המותך במהלך תהליך הייצור הינו חומר דליק ביותר הנשרף בבואו במגע עם האוויר, לכן בתהליך היציקה נעשה שימוש בגז כיסוי אשר מבודד את המגנזיום, מונע מגע עם האוויר ושומר על איכות המוצר ובטיחות התהליך.

 

מאז הקמת המפעל, גז הכיסוי בו השתמש היה SF6, גז חממה רב עוצמה, כאשר תרומתו להתחממות הגלובלית ושינוי האקלים של כל טון SF6 הנפלט לאטמוספרה שווה לפליטת 23,900 טון CO2 .

אקוטריידרס השיגה בעבור מגנזיום ים המלח מימון בינלאומי לביצוע הסבה לגז כיסוי חלופי (HFC134a) במסגרת מנגנון הפיתוח הנקי של האו"ם (CDM)  – פרויקט אשר הביא להפחתת פליטות גזי חממה השווה ליותר מ-250,000 טון CO2 בשנה.

 

התהליך כלל:

  • פיתוח מתודולוגיה בינלאומית בעבור האו"ם (AM0065) המשמשת לכימות וביצוע מעקב אחר הפחתת פליטות גזי חממה המושגת באמצעות הסבה מגז כיסוי SF6 לגזי כיסוי אחרים דוגמת HFC134a, Novec, ו-Advanced Dilute SO2

 

 

 

  • אפיון וניתוח הטכנולוגיות החלופיות והחסמים העיקריים (טכנולוגיים, כלכליים) להטמעתם, בין היתר באמצעות מפגשים עם יזמים וחברות מו"פ בתחום.

 

  • הכנת בקשה לרישום במנגנון כמו גם דיווחי פעילות מאומתים נוספים, לרבות עריכת מסמכים טכניים מקיפים בשפה האנגלית בהתאם להנחיות המפורטות של האו"ם, כולל פירוט הטכנולוגיה המוצעת, החסמים העיקריים להטמעתו, חישובי הפחתת פליטות גזי חממה ותיאור מערך הניהול, ניטור ובקרה לפרויקט.

 

  • אפיון, הטמעה וניהול מערך ניטור ובקרה לפרויקט העומד בסטנדרטים הנוקשים ביותר של האו"ם.

 

  • ליווי תהליכי ביקורת תקופתיים לפרויקט הן בשלב התכנון  (third-party validation) והן בשלב התפעול (third-party verification).

 

  • עריכת מכרז בינלאומי בהשתתפות גופים פיננסיים וחתימת הסכם מימון במתכונת forward contract.