בניית אסטרטגיית ניהול פליטות גזי חממה לקבוצת שיכון ובינוי
 

קבוצת שיכון ובינוי בע"מ היא מהחברות המובילות והגדולות במשק הישראלי. לחברה פעילות ענפה בתחום הבניה, האנרגיה והתשתיות ומונה 6 חברות בנות, 40 אתרי ייצור בישראל, ז5 סוגי פעילות ו-12 מקורות פליטה שונים.

קבוצת שיכון ובינוי הינה מבין הארגוניים המובילים בישראל בתחום הסביבתי ולכן זיהתה את הצורך ואת התועלות שבניהול והפחתת פליטות גזי החממה של הקבוצה.

אסטרטגיית ניהול פליטות גזי חממה שבנתה אקוטריידרס עבור קבוצת שיכון ובינוי כללה:

 

  • סקר פליטות לכלל אתרי החברה, כולל מפעל אספלט, מפעלי בטון, בארות מים, מפעלי בנייה מתועשת, התקנים סולאריים לייצור חשמל (PV), מרכזים מסחריים (קניונים) ועוד.

  • הערכת הפחתת הפליטות המושגת מהעתקת מטה החברה לבניין העומד בתקן לבנייה ירוקה LEED Gold.

  • ניתוח עומק של הפליטות מצי הרכב של החברה, כולל רכבים פרטיים, מסחריים, וציוד הנדסי.

  • אפיון ותעדוף פתרונות להפחתת פליטות ובדיקת היתכנותם, לרבות:

    • הערכת התועלות הסביבתיות מהטמעת הפרויקטים.

    • הערכת עלויות ובחינת תקציב הפרויקט.

  • בניית תכנית רב-שנתית להטמעת אסטרטגיה להפחתה של פליטת גזי חממה בקבוצת שיכון ובינוי.

במסגרת הפרויקט אופיינו פעולות להפחתת פליטות גזי חממה בשיעור של 10% וחיסכון כלכלי של כשני מיליון ש"ח מצי הרכב.