שר האנרגיה הורה לסגור את היחידות הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה

מאמרים אחרונים
ארכיב