top of page
< Back

משי היא מנהלת פרויקטים בצוות אנרגיה. מסייעת למפעלים בהתייעלות במשאבים בעזרת ביצוע סקר אנרגיה, ממונה אנרגיה ומדידות למתקנים, בהתאם לתקנות ולרגולציה, הכוללים: נצילות משאבות, יעילות צ'ילרים, דליפות אוויר, סקר מדחסים וסקר תרמוגרפיה. למשי נסיון רב בייעוץ טכנו-כלכלי ובניתוח טכנולוגיות לאנרגיות מתחדשות, בעזרת בניית כלים חישוביים וכתיבת דו"חות. כמו כן, משי מלווה ארגונים בבחינת תוכניות אסטרטגיות לאיפוס פליטות גזי חממה. בנוסף, משי מייעצת למשרדי ממשלה בנושאי מדיניות בתחומי משק האנרגיה להפחתת פליטות ולהתייעלות אנרגטית, וזאת בעזרת פיתוח מתודולוגיות, כתיבת RIA ובדיקות מענקים.  

למשי תואר ראשון בהנדסה מכנית (B.Sc) ותואר שני  במדיניות (MA) ציבורית מאוניברסיטת תל אביב. 


משי לקס

משי לקס

מנהלת פרויקטים בכירה - צוות התייעלות באנרגיה

bottom of page