top of page
< Back

עמרי מוביל צוות המתמחה בגיבוש מדיניות לאומית וארגונית בתחום האנרגיה, התייעלות באנרגיה, אנרגיות מתחדשות והפחתת פליטות גזי חממה. בתוך כך, עמרי מלווה את משרד האנרגיה בהכנה ויישום התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, המבססת את צעדי הממשלה ויעדיה לעשור הקרוב. לעמרי ניסיון רב בהובלת פרויקטים ומחקרים רבים הכוללים בדיקות טכנו-כלכליות ברמה הלאומית, לרבות ניתוח עלות צעדי מדיניות, בחינת אפקטיביות של תוכניות מדיניות ובניית מודלים כלכליים בתחומי משק האנרגיה. בנוסף, לעמרי ניסיון ייחודי בתחום התקינה ובהטמעת תקנים ישראלים ובינלאומיים בארגונים, לרבות ליווי מכון התקנים הישראלי בתהליכי הסמכה בינלאומיים להכרה בפעילותו. לעמרי תואר ראשון (B.Sc) בכלכלה וביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.

עומרי פלג

עומרי פלג

ראש צוות מדיניות אנרגיה

bottom of page