top of page
< Back

לרון מעל 15 שנות ניסיון בביצוע מחקרים כלכליים בנושאים הקשורים לאנרגיה וסביבה, ומתמחה במתן ייעוץ בסוגיות הקשורות למשק האנרגיה. לרון ניסיון רב בהובלת פרויקטים ומחקרים רבים הכוללים בדיקות טכנו-כלכליות ברמה הלאומית, לרבות ניתוח עלות צעדי מדיניות, בחינת אפקטיביות של תוכניות מדיניות ובניית מודלים כלכליים בתחומי משק האנרגיה (מערך הייצור, אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, משק הגז הטבעי, משק הדלק לרבות הסבת דלקים, בפרט במגזרי התחבורה ותעשייה). לרון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת וושינגטון ותואר מוסמך במנהל עסקים  (MBA) מאוניברסיטת תל אביב. 

רון קמרה

רון קמרה

ראש צוות מדיניות שינוי אקלים

bottom of page