top of page

אודות

אקוטריידרס פעילה משנת 2003 והיא מבין החברות המובילות בישראל לייעוץ כלכלי וניהול פרויקטים בתחומי משק האנרגיה, התייעלות אנרגטית ואיכות הסביבה. החברה מייעצת למגוון גופים במשק כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, ארגונים, חברות ומפעלים

בין עבודות החברה: מגוון פרויקטים ועבודות בנושאי התייעלות באנרגיה ואנרגיה מקיימת על כלל מגזרי המשק (בכלל זה: מבנים וערים, תחבורה, משק האנרגיה, תעשייה); גיבוש התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה עבור משרד האנרגיה; ליווי תהליך גיבוש חזון, יעדים ומפת דרכים למעבר למשק דל פחמן עד 2050; לקראת הסכם פריז, ליווי עבודת הוועדה הבין-משרדית להפחתת פליטות גזי חממה בקביעת יעדים לאומיים לאנרגיה מתחדשת, התייעלות באנרגיה, והפחתת השימוש ברכבים פרטיים.

ידע ומקצועיות: צוות אקוטריידרס כולל מומחים מתחום משק האנרגיה וההתייעלות באנרגיה, כלכלה ומנהל עסקים, הנדסה,  רגולציה וחקיקה, מדע, איכות הסביבה וגזי חממה, שילוב המבטיח מענה שלם להצלחת כל פרויקט.

באקוטריידרס קיים שילוב נדיר של נחישות, איכות ומצוינות, גישה פרקטית לפתרון בעיות, יכולות ניתוח מעמיקות וניהול פרויקטים מקצועי ומוקפד.

לחברה ניסיון רב בביצוע בדיקות עלות-תועלת לרגולציה, חקיקה ואמצעי מדיניות לצורך סיוע בקביעת מדיניות ברמה הלאומית במשקי האנרגיה השונים תוך התייחסות להיבטים טכנו-כלכליים וסוגיות ברמה מאקרו-כלכלית.

הדרך של אקוטריידרס

קפדנות מדעית

בחברת אקוטריידרס שמים דגש על הפרטים הקטנים. גישה זו מאפשרת לנו לספק ללקוחותינו שירות וייעוץ איכותי

שילוב מנצח - מומחיות טכנית ורגולטורית

המומחיות של אקוטריידרס בתחום ההנדסי מאפשרת לנו לערוך ניתוחים פרקטיים של כלי מדיניות המתכתבים עם הנתונים בתעשייה. במקביל העבודה שלנו בתחום המדיני-רגולטורי מאפשרת לנו לספק שירות יעיל ורלוונטי ללקוחותינו בתעשייה.

שירות מותאם אישית

לאורך השנים, הצוות באקוטריידרס רכש ידע וניסיון נרחבים. יתרון זה מאפשר לנו לספק ללקוחותינו שירות מותאם אישית המתחשב במכלול הנסיבות המשפיעות על לקוחותינו.

מחויבות לעתיד מקיים

כל חברי הצוות באקוטריידרס מחויבים למטרות החברה ושואפים לתרום לקידומה של חברה מקיימת יותר

הצוות שלנו

רוני קומר

יושב ראש

רוני קומר, יו"ר - רוני נמנה עם מייסדי החברה, ומשמש יושב ראש מועצת המנהלים. לרוני ניסיון של מעל 20 שנה בתחומי איכות הסביבה ואנרגיה, וניסיון רב בניהול חברות בתחומים אלו. בין יתר תפקידיו, שימש רוני כמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה וכיו"ר מועצת המנהלים של החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב). לרוני תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב, רישיון לעריכת דין בישראל, ותואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל אביב.

רוני קומר - יושב ראש אקוטריידרס

עומר תמיר

מנכ"ל

עומר תמיר, מנכ"ל - עומר נמנה עם ראשוני אקוטריידרס, ומבין מתווי דרכה של החברה. לעומר ניסיון של מעל 15 שנים בהנדסה וניהול בתחומי איכות הסביבה ואנרגיה.

לעומר תואר ראשון בהנדסת תעשייה (B.Sc)  ותואר מוסמך במנהל עסקים (MBA) שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

עומר תמיר - מנכ"ל אקוטריידרס

עומרי פלג

מנהל צוות מדיניות אנרגיה

עמרי מוביל צוות המתמחה בגיבוש מדיניות לאומית וארגונית בתחום האנרגיה, התייעלות באנרגיה, אנרגיות מתחדשות והפחתת פליטות גזי חממה. בתוך כך, עמרי מלווה את משרד האנרגיה בהכנה ויישום התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, המבססת את צעדי הממשלה ויעדיה לעשור הקרוב. לעמרי ניסיון רב בהובלת פרויקטים ומחקרים הכוללים בדיקות טכנו-כלכליות ברמה הלאומית, לרבות ניתוח עלות צעדי מדיניות, בחינת אפקטיביות של תוכניות מדיניות ובניית מודלים כלכליים בתחומי משק האנרגיה. בנוסף, לעמרי ניסיון ייחודי בתחום התקינה ובהטמעת תקנים ישראלים ובינלאומיים בארגונים, לרבות ליווי מכון התקנים הישראלי בתהליכי הסמכה בינלאומיים להכרה בפעילותו. לעמרי תואר ראשון (B.Sc) בכלכלה וביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.

עומרי פלג - ראש צוות מדיניות אנרגיה

רפי סלוק

מנהל צוות התייעלות באנרגיה

לרפי ניסיון של למעלה מ- 25 שנה בתכנון, ניהול והקמה של פרויקטים בתחומי אנרגיה, תשתיות והתייעלות אנרגטית. רפי שימש כמהנדס תהליך בכיר וסמנכ"ל פיתוח בחברות בתחומי טכנולוגיות מים ואנרגיות מתחדשות. רפי מוביל את תחום האנרגיה באקוטריידרס ומסייע לארגונים בהטמעת מערכות ניהול אנרגיה, ביצוע סקרי אנרגיה והקמת פרויקטים להתייעלות אנרגטית. בנוסף, מלווה רפי גופי ממשל שונים בגיבוש מדיניות אנרגיה כוללת ובקביעת סטנדרטים לתעשייה. לרפי תואר בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן גוריון ותואר מוסמך במנהל עסקים  (MBA) מאוניברסיטת תל אביב.

רפי סילוק - ראש צוות אנרגיה

לרון מעל 15 שנות ניסיון בביצוע מחקרים כלכליים בנושאים הקשורים לאנרגיה וסביבה, ומתמחה במתן ייעוץ בסוגיות הקשורות למשק האנרגיה. לרון ניסיון רב בהובלת פרויקטים ומחקרים הכוללים בדיקות טכנו-כלכליות ברמה הלאומית, לרבות ניתוח עלות צעדי מדיניות, בחינת אפקטיביות של תוכניות מדיניות ובניית מודלים כלכליים בתחומי משק האנרגיה (מערך הייצור, אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, משק הגז הטבעי, משק הדלק לרבות הסבת דלקים, בפרט במגזרי התחבורה ותעשייה). לרון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת וושינגטון ותואר מוסמך במנהל עסקים  (MBA) מאוניברסיטת תל אביב.

רון קמרה

מנהל צוות מדיניות שינוי אקלים

רון קמרה - ראש צוות מדיניות שינוי אקלים

אברי שכטר

מנהל פרויקטים בכיר

אברי שכטר, מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים - לאברי מעל ל- 7 שנות ניסיון בביצוע בדיקות טכנו-כלכליות של אמצעי מדיניות בתחומי משק האנרגיה, לרבות: מערכי ייצור חשמל, אנרגיות מתחדשות, התייעלות באנרגיה, משק הגז הטבעי, משק הדלק (לרבות הסבת דלקים), תחבורה, תעשייה ופסולת. כמו כן, לאברי ניסיון עשיר בבחינה, ניתוח וגיבוש מדיניות ורגולציה בתחומי אנרגיה וסביבה. בנוסף, אברי עוסק בפיתוח מתודולוגיות וכלים חישוביים למעקב ובקרה אחר האפקטיביות של אמצעי מדיניות ובהכנת דו"חות שנתיים לממשלה. לאברי תואר ראשון בכלכלה וקיימות מאוניברסיטת רייכמן ותואר מוסמך במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

אברי שכטר - יועץ בכיר בצוות מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

פאני ז'וברט - יועצת בכירה בצוות מדיניות שינוי אקלים

פאני ז'וברט

מנהלת פרויקטים בכירה

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

פאני זוברט, מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים - לפאני מעל ל-10 שנות ניסיון בינלאומי עשיר בתחומי אנרגיה וסביבה ובתוך כך: ביצוע ניתוחים טכנו-כלכליים לפרויקטי אנרגיה מקיימת והפחתת פליטות גזי חממה (לרבות לפי עקרונות מנגנון ה- (CDM- Clean Development Mechanism, בחינת תהליכים מורכבים (בדגש על סקטורי הבנייה וטיפול בשפכים) וניתוח משמעותם בהקשר התייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה מתחדשת והיבטים סביבתיים נוספים. כמו כן, פאני מתמחה במדיניות אנרגיה ושינויי אקלים בישראל ובפרט בפיתוח מודלים מורכבים לכימות וחיזוי ביקושי אנרגיה, ייצור אנרגיה והפחתת פליטות ברמה הלאומית (לרבות במבנים וערים, תעשייה, תחבורה ומשק החשמל). פאני מלווה חברות וארגונים בכימות הפליטות מפעילותם והכנת טביעות רגל פחמניות.

משי לקס - יועצת בכירה בצוות אנרגיה

משי לקס

מנהלת פרויקטים בכירה

התייעלות באנרגיה

משי לקס, אנרגיה - משי היא מנהלת פרויקטים בצוות אנרגיה. מסייעת למפעלים בהתייעלות במשאבים בעזרת ביצוע סקר אנרגיה, ממונה אנרגיה ומדידות למתקנים, בהתאם לתקנות ולרגולציה, הכוללים: נצילות משאבות, יעילות צ'ילרים, דליפות אוויר, סקר מדחסים וסקר תרמוגרפיה. למשי נסיון רב בייעוץ טכנו-כלכלי ובניתוח טכנולוגיות לאנרגיות מתחדשות, בעזרת בניית כלים חישוביים וכתיבת דו"חות. כמו כן, משי מלווה ארגונים בבחינת תוכניות אסטרטגיות לאיפוס פליטות גזי חממה. בנוסף, משי מייעצת למשרדי ממשלה בנושאי מדיניות בתחומי משק האנרגיה להפחתת פליטות ולהתייעלות אנרגטית, וזאת בעזרת פיתוח מתודולוגיות, כתיבת RIA ובדיקות מענקים.  למשי תואר ראשון בהנדסה מכנית (B.Sc) ותואר שני  במדיניות (MA) ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

פאני ז'וברט, מדיניות שינוי אקלים - לפאני מעל ל-10 שנות ניסיון בינלאומי עשיר בתחומי אנרגיה וסביבה ובתוך כך: ביצוע ניתוחים טכנו-כלכליים לפרויקטי אנרגיה מקיימת והפחתת פליטות גזי חממה (לרבות לפי עקרונות מנגנון ה- (CDM- Clean Development Mechanism, בחינת תהליכים מורכבים (בדגש על סקטורי הבנייה וטיפול בשפכים) וניתוח משמעותם בהקשר התייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה מתחדשת והיבטים סביבתיים נוספים. כמו כן, פאני מתמחה במדיניות אנרגיה ושינויי אקלים בישראל ובפרט בפיתוח מודלים מורכבים לכימות וחיזוי ביקושי אנרגיה, ייצור אנרגיה והפחתת פליטות ברמה הלאומית (לרבות במבנים וערים, תעשייה, תחבורה ומשק החשמל). פאני מלווה חברות וארגונים בכימות הפליטות מפעילותם והכנת טביעות רגל פחמניות.

בואו נשתף פעולה!

=

באקוטריידרס אנו מאמינים שהשפעה אמיתית על שינוי האקלים תגיע באמצעות שיתוף פעולה בין בעלי עניין.

באקוטריידרס אנו תמיד מחפשים הזדמנויות לשיתוף פעולה ונשמח אם תיצרו עמנו קשר.

קכ

קריירה
 בואו לעבוד איתנו - אתם מוזמנים להגיש את מועמדותכם למגוון המשרות הפתוחות, כאן באתר

bottom of page