top of page

נצילות מערכות שאיבה

בדיקת נצילות למערכות שאיבה
ביצוע מדידות למשאבות בהתאם לתקנות ודרישות הלקוח

windturbines_edited.jpg

על פי תקנות האנרגיה על כל מתקן שאיבה, הצורך 150,000 קוט"ש ומעלה בשנה, לעבור בדיקת נצילות אנרגטית, באמצעות בודק מוסמך מטעם משרד האנרגיה, אחת ל 30 חודשים או 7,500 שעות עבודה.

השירותים שלנו

שירות בדיקת נצילות למערכות שאיבה

 

אקוטריידרס מציעה ללקוחותיה צוות מדידה, שמהנדסיו רשומים במשרד האנרגיה כבודקים מוסמכים של נצילות מערכות שאיבה.

חברי הצוות שלנו בעלי ניסיון בביצוע מדידות נצילות ויעילות במאות יחידות ברחבי הארץ.
 

השירות של אקוטריידרס כולל:

  1. בדיקת נצילות מערכות שאיבה על פי תקנות משרד האנרגיה.

  2. השוואת ביצועים לנתוני יצרן.

  3. ייעוץ לשיפור או החלפת המערכת.

  4. המלצות לאופיין הפעלה של מערכות השאיבה.

ההסמכות שלנו

  • בודק נצילות מערכות שאיבה מוסמך על ידי משרד האנרגיה - בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד 2004​

bottom of page