top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

המונח שינוי אקלים מתייחס לשינויים ארוכי טווח בטמפרטורות ובדפוסי מזג האוויר. מאז המאה ה-19, פעילויות אנושיות הן הגורם העיקרי לשינויי האקלים, בעיקר בגלל שריפת דלקים מאובנים. בשנת 2015 נחתם הסכם פריז להתמודדות עם בעיית שינוי האקלים. ההסכם הציב לראשונה יעד מדעי להתחממות – הגבלת ההתחממות הגלובלית לעלייה של לא יותר מ-°1.5c בממוצע יחסית לטמפרטורה ששררה בעולם לפני המהפכה התעשייתית. ההסכם והועידה עצמה חייבו את המדינות לתכנן ולגבש מדיניות ארוכת טווח להפחתת פליטות והסתגלות לשינוי האקלים בתחומם.

סקטור האנרגיה העולמי אחראי ליותר משני שליש מפליטות גזי החממה בעולם ולכן לב המאבק בשינוי האקלים, עוסק בצמצום ההשפעות הסביבתיות של סקטור זה. התייעלות באנרגיה, הגדלת שיעור המתחדשות בתמהיל הדלקים והפחתת הפליטות מתחבורה הם חלק מהדרכים לצמצום ההשפעות של סקטור האנרגיה לשינוי האקלים.

חברות וארגונים בינ"ל החלו לקבוע לעצמם יעדים להפחתת פליטות גזי חממה וגיבוש אסטרטגיות ארגוניות לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של הארגון, הן מתוקף חובות רגולטוריות והן מתוקף יעדים וולונטריים שקבעו לעצמם. כיום, אף קיימת בעולם מגמה בה חברות וארגונים מצהירים על יעד לאיפוס או הפחתת פליטות גזי חממה.

המומחיות שלנו
 

אקוטריידרס פועלת בשני ערוצים במקביל; מחד אקוטריידרס מלווה את משרדי הממשלה בבחינה וגיבוש מדיניות לאומית למעבר לכלכלה דלת פחמן ומאידך פועלת במגזר הפרטי ומסייעת לארגונים בגיבוש אסטרטגיה ותוכניות יישום להפחתה ואיפוס פליטות גזי חממה. לצוות היועצים של אקוטריידרס ניסיון רב בגיבוש תוכניות לאומיות עבור סקטור האנרגיה, להתמודדות עם משבר האקלים וכתיבת תוכניות אסטרטגיות להפחתה ואיפוס פליטות לארגונים פרטיים. באקוטריידרס ניתן למצוא שילוב מיוחד של מומחים במגוון תחומים (כלכלה, הנדסה ואיכות סביבה). ביכולתנו לנהל צוותים בינתחומיים תוך הפעלה של מומחים חיצוניים במידת הצורך.

תוכניות לאומיות להתמודדות עם משבר האקלים

המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר הפחתת פליטות גזי חממה

תוכניות ויעדים לאומיים

הערכת השפעות רגולציה (RIA)

מדיניות לאומית לאנרגיה ושינוי אקלים

מדיניות אקלים בארגונים - אסטרטגיה ארגונית לאיפוס פליטות

טביעת רגל פחמית לארגון או המוצר

תוכניות אסטרטגיות לאיפוס פליטות

bottom of page