top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

מדיניות שינוי אקלים בארגונים

לצד התהליכים שמובילות מדינות ברמה הלאומית, אנו עדים לזרם הולך וגובר של ארגונים המאמצים יעדים מבוססי מדע (SBT – Science Based Targets) לאיפוס פליטות, הכולל למעלה מ-1,200 חברות, 1,000 אוניברסיטאות, 1,000 ערים ו-400 מוסדות פיננסיים.

 מרבית החברות הגלובליות הגדולות בעולם, כגון אמזון, גוגל, נסטלה, קוקה קולה, ונייק כבר הציבו לעצמן יעד לאיפוס פליטות וחלקן הגדול עברו ועוברות תהליך דומה יחסית בדרך להצבת היעד הארגוני לאיפוס פליטות והכנת התוכנית הארגונית המתאימה. קביעת יעדי הפחתה ברמת הארגון מעודדת חדשנות פנים ארגונית, משפרת את מורל העובדים ומסייעת בגיוס ושימור של כוח עבודה איכותי.

למה אקוטריידרס?

המומחיות והניסיון שלנו

אקוטריידרס מסייעת ללקוחותיה בדרכם לאיפוס פליטות מפעילותם. צוות המומחים של אקוטריידרס מספק ליווי צמוד ללקוח לרבות הגדרה ויישום של תוכניות פרקטיות לצמצום פליטות ברמה הארגונית וכל זאת תוך כדי שמירה על צמיחה בת-קיימא.

דרישות הרגולציה הסביבתית בישראל התרבו בשנים האחרונות ומגיעות ממגוון רשויות שלטוניות שונות. בד בבד ישנה עליה ברמת האכיפה המבוצעת ובסנקציות המוטלות על ארגונים ונושאי משרה בהם.

חברת אקוטריידרס היא החברה המובילה בישראל לייעוץ וניהול פרויקטים בתחום חישוב פליטות גזי חממה לארגונים והפחתת פליטות גזי חממה. בכמעט שני עשורים של פעילות בתחום צברה החברה ניסיון שאין דומה לו במדינת ישראל.

תוכניות אסטרטגיות לאיפוס פליטות בארגון

טביעת רגל פחמנית לארגון/מוצר

ניטור ומדידה של פליטות גזי חממה ברמת המדינה או הארגון מאפשרת לזהות את מוקדי הפליטה העיקריים במשק, זיהוי מקורות הפליטה הוא קריטי בכדי לנסח תוכניות הפחתה יעילות.

אקוטריידרס מציעה ללקוחותיה שירות הערכת פליטת גזי חממה בסטנדרטים בינלאומיים ובהתאם לצרכי הלקוח. למומחים באקוטריידרס ניסיון עשיר בהערכת פליטות גזי חממה ברמה המדינית, הסקטוריאלית, הארגון והמפעל

bottom of page