top of page

סחר בינלאומי

דו"ח ה-IPCC, שפורסם בשנת 2018, הצביע על פער ברור בין רמות ההשקעה הנוכחיות לבין אלה הנדרשות בכדי להשיג את יעד ההפחתה של 1.5 מעלות צלזיוס (או 2 מעלות צלזיוס): אם העולם רוצה להשיג יעד זה, ההשקעות בטכנולוגיית אנרגיה דלת פחמן והתייעלות אנרגטית יצטרכו לגדול בערך פי שישה עד 2050 בהשוואה לרמות של 2015.

מכיוון שהפחתת פליטות משמעותית דורשת פרויקטים בקנה מידה גדול, מימון פרויקטים בתחום האקלים, יש תפקיד מכריע במעבר לכלכלה דלת פחמן בעתיד הקרוב.

סחר בינלאומי בתעודות (תעודות פחמן ותעודות ייצור מאנרגיה מתחדשת) מצד אחד מהווה מקור מימון עבור חברות בתחום האקלים והאנרגיה המתחדשת ומצד שני מאפשר לחברות וארגונים להקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלהם.

למה אקוטריידרס?

המומחיות והניסיון שלנו

International Renewable Energy Certificates (I-REC)

תעודות סחר באנרגיה מתחדשת

Guarantee of Origin (GO)

פרויקטים למנגנונים בינלאומיים

תעודות סחר בפחמן

Clean Development Mechanism (CDM)

אנו מלווים את לקוחותינו בחיפוש אחר תמיכה בפיתוח פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה.

אקוטריידרס היא החברה הישראלית היחידה שניהלה ויישמה בהצלחה פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה בישראל לאורך כל שלביהם, בהתאם להנחיות מזכירות אמנת האקלים (UNFCCC). הפרויקטים אותם ייזמה וניהלה אקוטריידרס הניבו כ- 100 מיליון ₪ לתעשייה הישראלית מסחר בפליטות גזי חממה.

bottom of page