top of page

מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים

תוכניות אסטרטגיות לאיפוס פליטות בארגון

henrique-setim-XuD9vHw6yeY-unsplash.jpg

דרישות הרגולציה הסביבתית בישראל התרבו בשנים האחרונות ומגיעות ממגוון רשויות שלטוניות. בד בבד ישנה עליה ברמת האכיפה ובסנקציות המוטלות על ארגונים ונושאי משרה שאינם עומדים בדרישות.

אקוטריידרס פיתחה יחד עם המשרד להגנת הסביבה את המנגנון הוולונטרי לאיפוס פליטות גזי חממה (מנגנון "שעת האפס") שבמסגרתו ארגונים מדווחים באופן וולונטרי על מצאי פליטות גזי חממה ומתחייבים ליעדי הפחתה.

אקוטריידרס מלווה ארגונים בפיתוח תוכנית הפחתת פליטות גזי חממה ובהצבת יעדים לאיפוס פליטות.

השירות שלנו

חברת אקוטריידרס היא החברה המובילה בישראל לייעוץ וניהול פרויקטים בתחום חישוב פליטות גזי חממה לארגונים והפחתת פליטות גזי חממה. בכמעט שני עשורים של פעילות בתחום צברה החברה ניסיון שאין דומה לו במדינת ישראל.

לחברה ניסיון רב בעבודות חישוב פליטות גזי חממה לארגונים, בהכנת דיווחים על פליטות גזי חממה ויעוץ או ליווי מקצועי לבקרת איכות ודיווחים של גופים מול מערכי דיווח ואיפוס פליטות גזי חממה בעולם

בחינה של אמצעי הפחתה

בחירת יעדי הפחתה

הכנת תוכנית עבודה

גיבוש יעדים ותוכנית פעולה ארגונית להפחתת פליטות גזי חממה עד כדי איפוסן, ומעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת. הפרויקט כולל גם ייעוץ מקצועי לבחינת מערכי דיווח ואיפוס פליטות גזי חממה בעולם.

חישוב פליטות גזי חממה עבור ארגונים - הכנת כלי לחישוב פליטות גזי חממה מפעילויות החברה, הכנת דיווחים על פליטות גזי חממה ויעוץ וליווי מקצועי לבקרת איכות ודיווחים מול מערכי דיווח ואיפוס פליטות גזי חממה בעולם.

בחינת אמצעים רלוונטיים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות באנרגיה בארגונים, לרבות חישוב הערכת הפחתת פליטות גזי חממה בארגון.

דיווח למנגנונים בינלאומיים

ככל שהעולם נוקט צעדים לקראת התמודדות עם משבר האקלים, הירתמותו של הסקטור הפרטי היא קריטית מתמיד; יותר ויותר תאגידים וחברות פרטיות מאמצות אסטרטגיות שאפתניות להפחתה ואיפוס פליטות גזי חממה בארגון.

על מנת להציג התקדמות ועמידה ביעדי ההפחתה, הן לציבור הלקוחות והן למשקיעים, קיימים מנגנונים בינלאומיים לדיווח ואימות הפחתת פליטות גזי חממה. לצד זאת כחלק מפעילות בינלאומית להפחתת פליטות גזי חממה קיימים מנגנונים רגולטורים מחייבים הדורשים הצגת דיווחים שנתיים.

המומחיות שלנו

  • חישוב פליטות גזי חממה לארגונים

  • הכנת דיווחים על פליטות גזי חממה

  • בקרת איכות ודיווח למערכי דיווח בסטנדרט בינלאומי

bottom of page