top of page

ייעוץ סביבתי

מסמכי תסקיר השפעה על הסביבה
סקירת השפעות סביבתיות למפעל ולארגון

Organic Garden

מסמכים סביבתיים והנחיות סביבתיות לתוכניות נדרשים מכל פרויקט תשתית או בניה בישראל. מסמכים אלו מתארים ומכמתים את ההשפעות הסביבתיות השונות הצפויות כתוצאה מהקמת הפרויקט ותפעולו השוטף וכוללים תסקיר השפעה על הסביבה, מסמך סביבתי נופי, הוראות סביבתיות לתוכנית וכו'.

ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות הייחודיות לכל פרויקט מזוהות ומאופיינות על מנת לאפשר טיפול והפחתה של פגיעה בתושבים ובסביבה ועמידה בדרישות חוק תוך שמירה על יעילות וגמישות בעבודות ההקמה והתפעול של הפרויקט.

מסמכים סביבתיים מהווים גורם מרכזי בתהליכי אישור פרויקטים ונבחנים בקפדנות. חוות דעת או תסקיר שהוכנו היטב מהווים כרטיס ביקור חיובי לפרויקט ויכולים אף להוות את ההבדל בין אישור ודחייה.

השירותים שלנו

 

אנו באקוטריידרס מאמינים בהפיכת הסיכון להזדמנות ומסייעים לארגונים רבים למנף חובה רגולטורית ולחץ ציבורי לפעילות אמיתית לצמצום ההשפעות הסביבתיות המזיקות ולקצור הערכה ציבורית לצד חיסכון בעלויות. 

מסמכים ותסקירים סביבתיים

חברת אקוטריידרס היא חברה מובילה בתחום של ניטור, דיווח, הפחתה ומניעה של פליטות לסביבה. החברה בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם הסקטור התעשייתי בישראל, וכן בעלת היכרות קרובה עם הרגולטורים השונים בתחום הסביבה. יכולתה המקצועית המוכחת של אקוטריידרס בשילוב הניסיון בתעשייה וההיכרות עם מנגנוני הרגולציה, מבטיחים ליווי איכותי ומקיף בתחומי הסביבה השונים.

חברת אקוטריידרס מציעה חבילת שירותים הכוללת:

  • איפיון הדרישות הרלוונטיות עבור הארגון.

  • מיפוי השפעות פעילות הארגון על הסביבה (בהתאם לדרישות הרלבנטיות).

  • זיהוי הזדמנויות להתייעלות ומיצוי פוטנציאל סביבתי נוסף בארגון.

  •  איסוף וניתוח נתונים מקיף על מנת לאפשר כימות והצגה מיטבית של ההשפעות הסביבתיות.

  • הכנת המסמך הסביבתי בהתאמה ותוך התייחסות להיכרות עם קהל היעד הספציפי (המשרד להגנת הסביבה, מועצה מקומית וכו').

  • סיוע הן בכתב והן בעל פה בהצגת הפרויקט והשפעותיו הסביבתיות לרגולטור

  • זיהוי הדמנויות להתייעלות ומיצוי פוטנציאל סביבתי נוסף בארגון.

המומחיות שלנו

באקוטריידרס קיים שילוב היכולות הייחודי שיבטיח מענה מקצועי אופטימאלי ללקוח:

1.ניסיון בהכנת מסמכים סביבתיים מורכבים לפרויקטי תשתית מהגדולים במשק.

2. ניסיון בעבודה מול המשרד להגנת הסביבה ורגולטורים נוספים במגוון נושאים.

3. צוות עובדים מקצועי, מיומן ורב-תחומי מתחומי הנדסה, סביבה, אנרגיה, כלכלה, מדעים ורגולציה.

bottom of page